Mše svaté 06. – 13. 05. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
6. 5. neděle 6. velikonoční sv. Jan Sarkander (český patron), kněz, mučedník; sv. Dominik Savio, vyznavač
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení neteře a Boží pomoc a ochranu P. Marie pro ni a rodinu Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost Vrb.
7. 5. pondělí po 6. neděli velikonoční sv. Gisela Uherská (Bavorská), královna a abatyše OSB;
07:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Vokálovy, jejich dceru Janu a syna Karla Vrb.
18:00 Hlinsko – fara modlitby matek
8. 5. úterý po 6. neděli velikonoční Panna Maria Prostřednice všech milostí;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka mše sv. zrušena
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla a Annu Sodomkovy, syna a snachu a rodiče Lou.
18:00 Hamry azylový dům – kaple Betlém intence dle zadavatele Vrb.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
9. 5. středa  po 6. neděli velikonoční sv. Hermus, vyznavač;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za dar uzdravení Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10. 5. čtvrtek po 6. neděli velikonoční slavnost Nanebevstoupení Páně; sv. Job, starozákonní trpitel;
10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Adolfa a Boženu Pilných, jejich rodiče a syna Pavla Lou.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
11. 5. pátek po 6. neděli velikonoční sv. Ignác z Láconi, řeholník OFMCap.; bl. Vasil Hopko, biskup a mučedník
Začátek novény na seslání Ducha Svatého
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
15:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hedviku a Karla Pechovy, za Elišku Bisovou Lou.
12. 5. sobota po 6. neděli velikonoční sv. Pankrác, mučedník; sv. Nereus a Achilleus, mučedníci
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Josefa, Marii, Miloše Netolických a duče v očistci Lou.
13. 5. neděle 7. velikonoční  FATIMSKÝ DEN Panna Maria Fatimská; sv. Ondřej Hubert Fournet, kněz
D  E  N     M A T E K
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro celou rodinu Lou.
11:00 Lázně – kaple sv. Jana Nepomuckého Poutní mše sv. dle zapsání poutníků Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost Vrb.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Modlitební Večeřadlo MKH
Nedělní termíny poutí. Lázně- sv. Jan Nepomucký 13.5.; Studnice- sv. Zdislava 3.6.; Zalíbené- sv. Antonín 17.6. 
Zveme na ekumenické setkání – pondělí svatodušní 21.5.2018 po mši svaté v 18 hodin v kostele v Hlinsku.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 6245) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)