Mše svaté 29. 04. – 06. 05. 2018 (1)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
29. 4. neděle 5. velikonoční svátek sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka Církve, III. OP, spolupatronka Evropy;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za milost jednoty v církvi Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Vrb.
30. 4. pondělí po 5. neděli velikonoční sv. Zikmund Burgundský, král, mučedník (český patron); sv. Pius V., papež OP
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel na dobrý úmysl Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
1. 5. úterý po 5. neděli velikonoční sv. Josef Dělník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Kloferovu a Palečkovu Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
2. 5. 1. středa po 5. neděli velikonoční památka sv. Atanáš Veliký Alexandrijský, biskup a učitel církve;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
13:00 Včelákov pohřební mše sv. za zemř. Růženu Jeníčkovou Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka Kutnohorského, manželku, dceru a Boží ochranu pro celou rodinu Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
3. 5. 1. čtvrtek po 5. neděli velikonoční svátek sv. Filip, apoštol a mučedník; sv. Jakub Mladší, apoštol a mučedník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
14:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. za zemř. Vlastu Severínovou Lou.
17:30 Studnice adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
4. 5. 1. pátek po 5. neděli velikonoční sv. Florián (Květoslav) z Lorchu, mučedník ;
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
11:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. za zemř. Vlastu Severínovou Vrb.
14:00 Včelákov pohřební mše sv. za zemř. Ludmilu Adámkovou Lou.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel prosba za potřebné milosti pro usmíření v rodině a za zemř. rodiče a vnučku Lou.
18:00 Hlinsko – fara biblická hodina Lou.
5. 5. 1. sobota FATIMSKÁ sv. Gothard z Hildesheimu, opat, biskup;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností intence volná Lou.
6. 5. neděle 6. velikonoční sv. Jan Sarkander (český patron), kněz, mučedník; sv. Dominik Savio, vyznavač
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení neteře a Boží pomoc a ochranu P. Marie proni a rodinu Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
   
Nedělní termíny poutí: Lázně- sv. Jan Nepomucký 13.5.; Studnice- sv. Zdislava 3.6.; Zalíbené- sv. Antonín 17.6.
V měsíci květenu začíná pravidelná májová pobožnost s loretánskými litaniemi po bohoslužbách v týdnu.
Ve sbírce „Na bohoslovce“ z minulé neděle bylo vybráno: Hlinsko 12 409, Studnice 2 994 , Včelákov 1 290, Chlum 3 063, Centrum 2 100. Spolu 21 856 Kč. Srdečně Pán Bůh zaplať za štědrou pomoc.
Srdečně zveme na ekumenické setkání – pondělí svatodušní 21.5.2018 po večerní mši sv. v 18 hodin v kostele.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)