Mše svaté 22. – 29. 04. 2018

Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 22. do 29. dubna 2018
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
22. 4. neděle 4. velikonoční sv. Leonid, mučedník;
Neděle Dobrého Pastýře – Světový den modliteb za kněžská a řeholní povolání – sbírka na kněžský seminář
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ mše sv. za rod Brabenců, Akrmanů a Jandů Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
23. 4. pondělí po 4. neděli velikonoční svátek sv. Vojtěch, biskup OSB, mučedník (český patron);
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Vojtěcha Abela, všechny živé a zemřelé kostelníky Tluka
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
24. 4. úterý sv. Jiří, mučedník ; sv. Fidel ze Sigmaringy, kněz OFMCap., mučedník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Tluka
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Vlastimila Husáka a ten celý rod Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
25. 4. středa po 4. neděli velikonoční svátek sv. Marek evangelista a mučedník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
14:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. obětována za zemř. Marii Dobiášovou Lou.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
26. 4. čtvrtek po 4. neděli velikonoční sv. Kletus (Anaklet) I., papež a mučedník; sv. Richarius, opat
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží požehnání pro děti a vnoučata Lou.
17:30 Studnice adorace, možnost přijmout svátost smíření Kol.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Kol.
27. 4. pátek po 4. neděli velikonoční sv. Zita, panna, vyznavačka;
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
15:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii a Jaroslava Kučerovy, rod Pavlišů a Kučerů Lou.
28. 4. sobota po 4. neděli velikonoční sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, kněz, III. OP; sv. Petr Chanel, kněz SM a mučedník
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností na poděkování za společnou cestu životem Lou.
a za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
29. 4. neděle 5. velikonoční svátek sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka Církve, III. OP, spolupatronka Evropy;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za milost jednoty v církvi Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
   
Dnešní sbírka 22.4. je určena na kněžský seminář a formaci bohoslovců. Z minulé neděle na repatriaci migrantů
vybráno: Hlinsko 12 018, Studnice 2 994, Včelákov 1 000, Chlum 4 364, Vortová 707, Centrum 889, Drachtinka 900.
Srděčně jste zváni na Svatovojtěšskou pouť do Libic dne 28.4. 2018. V 9.15 h. modlitba za vlast, v 10.00 mše svatá
v kostele sv. Vojtěcha, kterou bude celebrovat Mons. Jan Vokál. Po bohoslužbě modlitební cesta na Slavníkovské hradiště
s prosbami za Královéhradeckou diecézi a nová duchovní povolání.
Ve středu 25. dubna od 15.00 hod. se v Centru Jana XXIII. koná přednáška „Kladný přístup k životu“. Smyslem přednášky je předat metody tréninku optimistického životního stylu. Přednášejí: K.Mlýnková a Z.Svoboda z nadačního fondu Lepší senior (plakát).
V pátek 27. dubna od 18.00 hod. se v Centru Jana XXIII. uskuteční cestopisná přednáška nadšeného cestovatele Michala Lošťáka z putování na Sicílii – Catania, sopka Etna, Agrigento a další zajímavá místa (plakát).
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)