Mše svaté od 15. – 22. 04. 2018

Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 15. do 22. dubna 2018
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
15. 4. neděle 3. velikonoční sv. Damián de Veuster, kněz SSCC; sv. Anastázie ze Sirmia, mučednice
Sbírka na podporu repatriace lidí do zemí Středního a Blízkého východu
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel na dobrý úmysl Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
16. 4. pondělí po 3. neděli velikonoční sv. Marie Bernarda (Bernadetta Soubirousová), řeholnice ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Vaška a nemocného syna Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
17. 4. úterý po 3. neděli velikonoční sv. Inocenc, biskup;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Rudolfa Švadlenku, rodiče Bouškovy a Žejdlíkovy Lou.
a sourozence a Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
18. 4. středa po 3. neděli velikonoční sv. Krescens (Rostislav), podjáhen;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Zdenu Kašparovou, manžela a syna Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
19. 4. čtvrtek po 3. neděli velikonoční sv. Lev IX., papež ; sv. Ema, vdova, řeholnice OSB
10:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence nezadaná Lou.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
20. 4. pátek po 3. neděli velikonoční sv. Anicet, papež, mučedník ; sv. Hugo, opat Cluny, OSB
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Boženu Adámkovy, za Jiřinu Vaškovou Lou.
a Annu Petrlíkovou
18:00 Hlinsko – fara Biblická hodina Lou.
19:00 Hlinsko – děkanský kostel Koncert „EVOKACE“ s GENTLEMEN SINGERS
21. 4. sobota po 3. neděli velikonoční nezávazná památka sv. Anselm z Canterbury, arcibiskup OSB, učitel církve;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností intence nezadaná Lou.
22. 4. neděle 4. velikonoční sv. Leonid, mučedník;
Neděle Dobrého Pastýře – „Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců“
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ mše sv. intence nezadaná Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
   
Sbírka na podporu repatriace lidí do zemí Středního a Blízkého východu dle rozhodnutí našich biskupů se koná nyní v nedělních bohoslužbách 15. dubna 2018.
Příští neděli 22. 4. proběhne na všech bohoslužbách „Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců“
V pátek 20. dubna 2018 v 19.00 hod. jste srdečně zváni do děkanského kostela v Hlinsku na koncert „EVOKACE“ s GENTLEMEN SINGERS. Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Hlinsko
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)