stáhnout POŘAD BOHOSLUŽEB ZDE: Mše svaté od 08. – 15. 04. 2018 (čas mší sv. jiný).xls

Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 8. do 15. dubna 2018
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
8. 4. (bílá) neděle Božího Milosrdenství sv. Dionýsius z Korintu, biskup; sv. Albert Jeruzalémský, patriarcha, mučedník
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Vlastimila Husáka a celý rod Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
14:00 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření pro plnomocné odpustky Vrb.
15:00 Hlinsko – děkanský kostel pobožnost k Božímu Milosrdenství
9. 4. pondělí po 2. neděli velikonoční slavnost Zvěstování Páně; sv. Marie Kleofášova; sv. Libor
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Nazirovu a Kadlčíkovu Vrb.
18:45 Hlinsko – fara Modlitby matek
10. 4. úterý po 2. neděli velikonoční sv. Michael de Sanctis, řeholník OSST;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Drahušku Vosmíkovu, rodiče Stehnovy a rodiče Vosmíkovy Lou.
19:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
11. 4. středa po 2. neděli velikonoční památka sv. Stanislav, biskup Krakova, mučedník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Emanuela a Annu Kalitovy, rodiče a sourozence, Lou.
Václava Sirového a za nemocného synovce Honzíka
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
12. 4. čtvrtek po 2. neděli velikonoční sv. Julius I., papež
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:15 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel poděkování za manželství Lou.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
13. 4. pátek FATIMSKÝ DEN sv. Martin I., papež, mučedník
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
17:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka Englce, rodiče a rodiče Joskovy Lou.
18:40 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
14. 4. sobota po 2. neděli velikonoční sv. Lambert z Lyonu, biskup OSB
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za živé i zemřelé obyvatele kampeličky Hlinsko a za bezdomovce Lou.
15. 4. neděle 3. velikonoční sv. Damián de Veuster, kněz SSCC; sv. Anastázie ze Sirmia, mučednice
Sbírka na podporu repatriace lidí do zemí Středního a Blízkého východu
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel na dobrý úmysl Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
V Neděli Božího Milosrdenství 8.4. bude v 15 hod. v kostele v Hlinsku pobožnost k Božímu Milosrdenství. Lze také přijmout svátost smíření od 14:00 hod. Za obvyklých podmínek je možné získat plnomocné odpustky.
Sbírka na podporu repatriace lidí do zemí Středního a Blízkého východu, dle rozhodnutí našich biskupů se koná v neděli 15. dubna 2018
Od tohoto týdne bude ve všední den ve Studnicích začínat mše svatá v 18 hod. a ve Včelákově v 17 hod. (o hodinu později).
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 6245) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)