Mše svaté 27. 05. – 03. 06. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
27. 5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice sv. Augustin z Canterbury, biskup OSB;
08:00 Včelákov za rody Kropáčků, Marušků,Jánských, Jurešů a Havelků Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ MŠE SV. za požehnání pro vnoučata a jejich rodiny Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost Vrb.
19:00 Hlinsko – fara Setkání s rodiči prvopřijímajících dětí
28. 5. pondělí 8. týdne v mezidobí sv. Ubaldeska, panna, řeholnice SMOM;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hedviku Hromádkovou Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
29. 5. úterý 8. týdne v mezidobí sv. Maximin, biskup;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla a Miloše Adamíkovy Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
30. 5. středa 8. týdne v mezidobí sv. Zdislava, vyznavačka, III. OP, česká patronka; sv. Ferdinand III., král a vyznavač
Hlinsko – Centrum Jana XXIII. mše sv. zrušena
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za otce bratra Jana Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
31. 5. čtvrtek 8. týdne v mezidobí slavnost Tělo a Krev Páně; svátek Navštívení Panny Marie;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka Štorka, rodiče a sourozence Vrb.
Po mši sv. Eucharistický průvod k veřejnému uctění Nejsvětější Svátostí Oltářní městem ke čtyř oltářům
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Lou.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Lou.
1. 6. 1. pátek 8. týdne v mezidobí sv. Justin, mučedník;
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
15:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Lou.
18:00 Hlinsko – fara biblická hodina Lou.
2. 6. 1. sobota FATIMSKÁ sv. Marcelín, kněz a sv. Petr, akolyta, mučedníci; sv. Jan Pavel II., papež
Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá zrušena
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
14:00 Srní – kaple Navštívení Panny Marie Poutní mše sv. Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Ladislava a Zdeňku Dejnožkovy, jejich rodiče Rem.
a sourozence a duše v očistci
3. 6. 1. neděle 9. neděle v mezidobí sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci v Ugandě; sv. Jan XXIII., papež
08:00 Včelákov za rodiče Vodrážkovy, syna Josefa, rodiče Kudláčkovy a vnučku Jitku Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Pickovou Lou.
11:00 Studnice Patrocínium kaple (sv. Zdislava) Poutní mše sv. – intence dle kalendáře Vrb.
   
Od pondělí 4.6.2018 se kaple ve Vortové maluje. Po dobu malování zde mše svaté nebudou.
   
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi vynesla: Včelákov 905Kč, Studnice 2 015Kč, Chlum 3 079Kč a Hlinsko 9 821Kč.
   
Centrum Jana XXIII. a Diecézní katolická charita Hradec Králové Vás srdečně zvou na besedu s Mgr. Vojtěchem Homolkou o životě chudých indických dětí. Dozvíte se, proč musí být v indických školách přísná disciplína, čemu se věnují indické skautky, jaké uplatnění mají absolventi programu Adopce na dálku a kde v Indii pomáhá naše Tříkrálová sbírka. Akce se uskuteční v pátek 8. června 2018 od 18.00 hod.
Termíny poutí: Srní- Navštívení P. Marie 2.6. 14:00; Studnice- sv. Zdislava 3.6. 11:00; Zalíbené- sv. Antonín 17.6. 14:00
Setkání rodičů k domluvě organizace prvního svatého přijímání bude na faře dnes v neděli 27. května v 19 hodin.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)