Mše svaté 03. – 10. 06. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
3. 6. 1. neděle 9. neděle v mezidobí sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci v Ugandě; sv. Jan XXIII., papež
08:00 Včelákov za rodiče Vodrážkovy, syna Josefa, rodiče Kudláčkovy a vnučku Jitku Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Pickovou Lou.
11:00 Studnice Patrocínium kaple (sv.Zdislava) Poutní mše sv. – intence dle kalendáře Vrb.
4. 6. pondělí 9. týdne v mezidobí sv. František Caracciolo, kněz CCRRMM;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
5. 6. úterý 9. týdne v mezidobí sv. Bonifác (Dobroslav), biskup OSB, mučedník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelého Bedřicha Pospíšila Lou.
18:00 Azylový dům Hamry na úmysl dárce Vrb.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
6. 6. středa 9. týdne v mezidobí sv. Norbert, český patron, biskup OPraem.;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
7. 6. čtvrtek 9. týdne v mezidobí sv. Robert, biskup OCist.;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Lou.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
8. 6. pátek 9. týdne v mezidobí slavnost Nejsvětější Srdce Ježíšovo ; sv. Medard z Noyonu, biskup ;
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. děkovná mše sv. za 12 let od otevření Centra Lan.
15:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla Zavřela a pomoc a ochranu Panny Marie pro celé rodiny Lou.
9. 6. sobota 9. týdne v mezidobí památka Neposkvrněné Srdce Panny Marie ; sv. Efrém Syrský, jáhen, učitel církve;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
11:00 Hlinsko – děkanský kostel Křest Nely Kudláčkové Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Miroslava Gregora, rodinu Petrlíkovu a jejich syna Miloslava Lou.
10. 6. neděle 10. neděle v mezidobí slavnost Dvou Srdcí Lásky; sv. Bohumil (Teofil), biskup;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hanu a Jaroslava Novotných, Petra Kubinu a celý rod Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
Od pondělí 4.6.2018 se kaple ve Vortové maluje. Po dobu malování zde mše svaté nebudou.
Centrum Jana XXIII. a Diecézní katolická charita Hradec Králové Vás srdečně zvou na besedu s Mgr. Vojtěchem Homolkou o životě chudých indických dětí. Dozvíte se, proč musí být v indických školách přísná disciplína, čemu se věnují indické skautky, jaké uplatnění mají absolventi programu Adopce na dálku a kde v Indii pomáhá naše Tříkrálová sbírka. Akce se uskuteční v pátek 8. června 2018 od 18.00 hod.
Termíny poutí: Studnice- sv. Zdislava 3.6. 11:00; Zalíbené- sv. Antonín 17.6. 14:00
V pátek 8.6. v 8.30 hod.bude v Centru Jana XXIII. odsloužená děkovná mše sv. s P. Martinem Lanžim za 12 let činnosti.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)