Mše svaté 10. – 17. 06. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
10. 6. neděle 10. neděle v mezidobí Slavnost Dvou Srdcí Lásky
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hanu a Jaroslava Novotných, Petra Kubinu a celý rod Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
11. 6. pondělí 10. týdne v mezidobí památka sv. Barnabáš, apoštol, mučedník;
Hlinsko – Centrum Jana XXIII. mše sv. zrušena
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jiřího Mareše a celý rod Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
12. 6. úterý 10. týdne v mezidobí sv. Jan z Fakunda, kněz ; bl. Marie Antonína Kratochvílová, panna, řeholnice SSND
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence neobsazená Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
13. 6. středa FATIMSKÝ DEN památka sv. Antonín z Padovy, kněz OFM, učitel církve;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel prosba za zdraví duše a těla a požehnání pro rodinu Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
17:45 Hlinsko – děkanský kostel Mariánské Večeřadlo MKH – modlitba sv. růžence
14. 6. čtvrtek 10. týdne v mezidobí sv. Anastáz Perský, opat, mučedník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Stanislava Pekaře, celou rodinu a švagra Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
15. 6. pátek 10. týdne v mezidobí sv. Vít, mučedník, český patron; sv. Modest a sv. Krescencie, mučedníci
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
14:30 Chlum Pohřební mše sv. obětována za Marii Hladkou Vrb.
Včelákov mše sv. zrušena
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence neobsazená Lou.
18:00 Hlinsko – fara biblická hodina Lou.
16. 6. sobota 10. týdne v mezidobí sv. Benon z Míšně (Benno, Zbyněk), biskup ;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
11:00 Včelákov Svatba Lucie Josková a David Neuwirth Vrb.
11:00 Hlinsko – děkanský kostel křest Natálie Novotné Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za rodiče Janečkovy a Šotolovy Lou.
17. 6. neděle 11. neděle v mezidobí sv. Avitus z Micy, biskup OSB;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za manžele Jindřišku a Stanislava Bulíčkovy a Josefa Korejtku Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
14:00 Zalíbené – kaple sv. Antonína pouť intence na úmysl sloužícího
   
Od pondělí 4.6.2018 se kaple ve Vortové maluje. Po dobu malování zde mše svaté nebudou.
   
Děti přistupující letos k prvnímu Svatému Přijímání mají každou neděli na faře v Hlinsku od 17:30 hod. výuku náboženství. Je vhodné, aby při vyučování s nimi byli i rodiče. Stejně tak je důležitá spolkečná účast na nedělní bohoslužbě.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)