Mše svaté 17. – 24. 06. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
17. 6. neděle 11. neděle v mezidobí sv. Avitus z Micy, biskup OSB;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za manžele Jindřišku a Stanislava Bulíčkovy a Josefa Korejtku Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
14:00 Zalíbené – kaple sv. Antonína pouť intence na úmysl sloužícího
18. 6. pondělí 11. týdne v mezidobí sv. Řehoř Barbarigo, biskup;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé a zemř. Rodiny Štarmanovy, Mládkovy a Rounovy Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
19. 6. úterý 11. týdne v mezidobí sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup CSsR; sv. Romuald, opat ECMC
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel poděkování za zlepšení zdraví, za Boží požehnání a seslání Ducha Sv. pro celou rod. Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
20. 6. středa 11. týdne v mezidobí sv. Silverius, papež OSB, mučedník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel prosba za uzdravení a požehnání po těžké operaci Lou.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
21. 6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí památka sv. Alois z Gonzagy, řeholník SJ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Nekudu, 2 sestry a celý rod a za uzdravení na tele a ns duši a požehnání pro celou rod. Lou.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
22. 6. pátek 11. týdne v mezidobí sv. Jan Fischer, biskup, sv. Tomáš Morus, kancléř, mučedníci;sv. Pavlín z Noly, biskup
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
  Včelákov mše sv. zrušena
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu a Františka Dostálovy a celý rod Dostálů a Josků Vrb.
23. 6. sobota 11. týdne v mezidobí sv. Josef Cafasso, kněz OFS;
07:00 Hamry – krizové centrum pro matky Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Ladislava Málka, Josefa Brabce, jeho rodiče a Jana a Marii Sedláčkovy Vrb.
24. 6. neděle 12. neděle v mezidobí slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
Sbírka na CHARITU
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
08:30 Ležáky ve Včelákově mše sv. zrušena B. Ka
09:00 Hlinsko – děkanský kostel PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, za farníky svěřených farností Vrb.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Rem.
11:00 Stan – Patrocínium kaple poutní mše sv. obětována za farníky Čtv.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
   
Příští neděli mše sv. ve Včelákově je nahrazená mší v Ležákách v 8:30 a desátá v Hlinsku je nahrazená jedenáctou ve Stanu. V centru mše sv. nebude, neboť P. Remeš bude sloužit ve Chlumu a Studnicích. P. Loukota má od 22. 6. dovolenou.
Termíny poutí: Vítanov- sv. Anna neděle 29.července v 11:00 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28. září.
V pátek 22.6. od 18 hod. se pro velký zájem v Centru Jana XXIII. uskuteční opakovaně cestopisná beseda o poutním putování Svatou zemí s fotografickými ukázkami z mnoha zajímavých míst Izraele. Přednáší P. Rakušan. Vstupné dobrovolné.
V sobotu 23.6. od 10 do 12 hod. se v Centru Jana XXIII. koná výtvarná dílna pro děti i dospělé s Petrou a Blankou: „Malování kamínků“. Vstupné dobrovolné. Toto setkání bude poslední před letními prázdninami. Těšíme se s Petrou a Blankou na radostné rozloučení.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)