Mše svaté 24. 06. – 01. 07. 2018 (1)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
24. 6. neděle 12. neděle v mezidobí slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
Sbírka na CHARITU
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
08:30 Ležáky ve Včelákově mše sv. zrušena b.Kaj
09:00 Hlinsko – děkanský kostel PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, za farníky svěřených farností Vrb.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Rem.
11:00 Stan Patrocínium kaple poutní mše sv. obětována za farníky Čtv.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
25. 6. pondělí 12. týdne v mezidobí ct. Ivan, poustevník, český patron; sv. Vilém z Vercelli, opat
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Maceškovu a Plíškovu Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
26. 6. úterý 12. týdne v mezidobí sv. Jan a Pavel, mučedníci;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel na úmysl sloužícího Vrb.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
27. 6. středa 12. týdne v mezidobí Panna Maria, Matka ustavičné pomoci;sv. Cyril Alexandrijský, biskup, c.učitel;sv. Ladislav, král Uherský
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná intence Rem.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
28. 6. čtvrtek 12. týdne v mezidobí památka sv. Irenej (Lubomír) z Lyonu, biskup, mučedník;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel na úmysl sloužícího Vrb.
17:30 Studnice adorace, možnost přijmout svátost smíření Rem.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
29. 6. pátek 12. týdne v mezidobí slavnost sv. Petr a Pavel, apoštolové;
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Annu Balkovy, Miloslava a Miroslavu Poulovy a ty rody Vrb.
30. 6. sobota 12. týdne v mezidobí sv. prvomučedníci římští;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za farníky svěřených farností Vrb.
1. 7. 1. neděle 13. neděle v mezidobí sv. Theodorik (Dětřich) z Remeše, opat;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Svobodovu a dceru Marii Rem.
09:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum Patrocínium kostela Poutní mše sv. intence dle kalendáře Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel Mše sv zrušena
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
Termíny poutí: Vítanov- sv. Anna neděle 29.července v 11:00 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28. září.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)