Mše svaté 08. – 15. 07. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
8. 7. 1. neděle 14. neděle v mezidobí sv. Kilián a druhové, biskup, mučedníci; bl. Evžen III., papež
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel na úmysl dárce Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
9. 7. pondělí 14. týdne v mezidobí sv. Veronika Giulianiová, řeholnice OSCICap.; sv. Augustin Žao Rong, kněz a druhové, mučedníci
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Milana Trunce, rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu Lou.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
10. 7. úterý 14. týdne v mezidobí sv. Amálie (Amalberga, Libuše), řeholnice, vyznavačka;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
13:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební obřady za zemř. Jana Kopeckého Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
11. 7. středa 14. týdne v mezidobí svátek sv. Benedikt z Nursie, opat OSB, patron Ev;  
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Vrb.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Lou.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Lou.
12. 7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí sv. Jan Qualbert, opat CVUOSB; sv. manželé Ludvík a Zélie Martinovi, vyznavači
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Lou.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
13. 7. pátek FATIMSKÝ DEN sv. Jindřich II., císař, vyznavač;
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
15:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Lou.
17:40 Hlinsko – děkanský kostel Mariánské Věčařdlo MKH – modlitba svatého růžence
14. 7. sobota 14. týdne v mezidobí bl. Hroznata, řeholník OPraem., mučedník, český patron; sv. Kamil de Lellis, kněz MI
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností intence volná Lou.
15. 7. neděle 15. neděle v mezidobí sv. Bonaventura, biskup OFM, učitel církve;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla Blažka a Boží požehnání pro celou rodinu Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
Termíny poutí: Vítanov- sv. Anna neděle 29.července v 11:00 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28. září.
FOTKY Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ JSOU NA NÁSTĚNCE V KOSTELE V HLINSKU. PODLE OČÍSLOVÁNÍ JE MOŽNO OBJEDNAT ZAPSÁNÍM SE NA PŘILOŽENÉM TISKOPISE. CENA JEDNÉ FOTKY JE 15 Kč.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)