Mše svaté 15. – 22. 07. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
15. 7. neděle 15. neděle v mezidobí sv. Bonaventura, biskup OFM, učitel církve;
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za Milana Svobodu Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla Blažka a Boží požehnání pro celou rodinu Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
16. 7. pondělí 15. týdne v mezidobí Panna Maria Karmelská;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
14:30 Chlum pohřební mše sv. obětována za zemř. Jaromíra Navrátila Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Zdeňka Kopeckého a Marii Mičkovou Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
17. 7. úterý 15. týdne v mezidobí bl. Česlav a sv. Hyacint Polský, kněží OP;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Šafránkovy a rodinu Vaškovu Vrb.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
18. 7. středa 15. týdne v mezidobí sv. Emilián, mučedník ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rody Kozáků, Šebků, Nebudů, umírající a duše v očistci Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
19. 7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí sv. Makrina, panna, vyznavačka ;
10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení Rem.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
20. 7. pátek 15. týdne v mezidobí sv. Eliáš (Tišbejský), starozákonní prorok;sv. Apolinář z Ravenny, biskup a mučedník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:20 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost příjmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Rudolfa Boušku a ten rod Vrb.
21. 7. sobota 15. týdne v mezidobí sv. Vavřinec z Brindisi, kněz OFMCap., učitel církve;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
11:00 Studnice svatební obřady Josef Dalecký a Anna Svobodová Lanži
17:00 Hlinsko – děkanský kostel mše svatá s nedělní platností, za svěřené farníky Vrb.
22. 7. neděle 16. neděle v mezidobí sv. Marie Magdaléna, vyznavačka;
07:30 Včelákov – PATROCÍNIUM KOSTELA poutní mše svatá, dle kalendáře intencí Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Vítanov- sv. Anna neděle 29.července v 11:00 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28. září.
FOTKY Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ JSOU NA NÁSTĚNCE V KOSTELE V HLINSKU. PODLE OČÍSLOVÁNÍ JE MOŽNO OBJEDNAT ZAPSÁNÍM SE NA PŘILOŽENÉM TISKOPISE. CENA JEDNÉ FOTKY JE 15 Kč.
Pro kostel v Hlinsku zapsané intence na sobotu a neděli po 22. červenci prosíme zapište na jiný volný termín.
Jsou změny u mší svatých. V neděli v Hlinsku pouze v 9 hodin, ve Včelákově 7.30, v Chlumě 10.30. Páteční mše svatá ve Včelákově, sobotní večerní mše svatá v Hlinsku nebude. V Centru sv. Jana XXIII. jsou začátky mší svatých sjednoceny na 7:30 (19.7. výjímečně 10:30)-
Při loučení s P. Václavem Loukotou mu vyprošujeme hodně lásky, síly, ctností, … pro službu na nové části Pánovy vinice. Za všechnu lásku a službu v dobrém děkují a v modlitbách jej provázejí vděční spolubratři P. Vrbiak, P. Remeš i farníci.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)