Mše svaté 22. – 29. 07. 2018

22. 7. neděle 16. neděle v mezidobí sv. Marie Magdaléna, vyznavačka;
07:30 Včelákov – PATROCINIUM poutní mše svatá, dle kalendáře intencí Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
23. 7. pondělí 16. týdne v mezidobí svátek sv. Brigita Švédská, vdova, řeholnice OSSS, patronka Evropy;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu a Jaroslava Preislerovy a celou rodinu Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
24. 7. úterý 16. týdne v mezidobí sv. Kristina z Bolseny, panna, mučednice; sv. Šarbel Machlúf, kněz
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
25. 7. středa 16. týdne v mezidobí svátek sv. Jakub Starší (Větší), apoštol, mučedník; sv. Kryštof, mučedník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
26. 7. čtvrtek 16. týdne v mezidobí památka sv. Jáchym a sv. Anna, rodiče Panny Marie;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:30 Studnice adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
27. 7. pátek 16. týdne v mezidobí sv. Gorazd, arcibiskup a druhové;bl. Marie Magdalena Martinengo di Barco, řeholnice
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu Zavřelovou. manžela, dceru a syna, Vrb.
za ochranu Panny Marie pro celou rodinu
28. 7. sobota 16. týdne v mezidobí sv. Viktor I., papež; sv. Nazarius a sv. Celsus, mučedníci
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel mše svatá s nedělní platností, za svěřené farníky Vrb.
29. 7. neděle 17. neděle v mezidobí sv. Marta z Betánie, vyznavačka;
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
11:30 Vítanov – poutní mše sv. u svaté Anny za farníky svěřených farností Vrb.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Vítanov- sv. Anna neděle 29.července v 11:30 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28. září.
FOTKY Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ JSOU NA NÁSTĚNCE V KOSTELE V HLINSKU. PODLE OČÍSLOVÁNÍ JE MOŽNO OBJEDNAT ZAPSÁNÍM SE NA PŘILOŽENÉM TISKOPISE. CENA JEDNÉ FOTKY JE 15 Kč.
Jsou změny u mší svatých. V neděli v Hlinsku pouze v 9 hodin, ve Včelákově 7.30, v Chlumě 10.30. Páteční mše svatá ve Včelákově nebude. V Centru sv. Jana XXIII. jsou začátky mší svatých sjednoceny na 7:30.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)