Mše svaté 29. 07. – 05. 08. 2018

Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 29. července do 05. srpna 2018
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
29. 7. neděle 17. neděle v mezidobí sv. Marta z Betánie, vyznavačka;
07:30 Včelákov – poutní mše svatá dle kalendáře intencí Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
11:30 Vítanov – poutní mše sv. u svaté Anny za farníky svěřených farností Čtvr.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
30. 7. pondělí 17. týdne v mezidobí sv. Petr Chryzolog, biskup, učitel církve; sv. Leopold Bogdan Mandić de Castronovo, OFMCap.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
13:30 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. obětována za zemř. Jiřího Vaška Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miloslava Nováčka, obojí rodiče a sourozence Vrb.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
31. 7. úterý 17. týdne v mezidobí památka sv. Ignác z Loyoly, kněz, řeholník TJ; bl. Zdenka Schlelingová, panna, mučednice, řeholnice SCSC
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
1. 8. 1. středa 17. týdne v mezidobí památka sv. Alfons Maria z Liguori, biskup CSsR, učitel církve;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:20 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
2. 8. 1. čtvrtek 17. týdne v mezidobí sv. Eusebius z Vercelli, biskup, mučedník; sv. Petr Julián Eymard, kněz, řeholník SSS
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:20 Studnice možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
3. 8. 1. pátek 17. týdne v mezidobí sv. Lydie, vyznavačka; sv. Eufronius z Autunu, biskup
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:15 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Oldřicha a Annu Truncovy, rodiče a sourozence Sok.
4. 8. 1. sobota F A T I M S K Á památka sv. Jan Maria Vianney, kněz, sv. farář arský;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel mše svatá s nedělní platností, za zemřelé farníky Sok.
5. 8. 1. neděle 18. neděle v mezidobí slavnost Boha Otce; Posvěcení římské basiliky Panny Marie Sněžné
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Vítanov- sv. Anna neděle 29.července v 11:30 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28. září.
FOTKY Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ JSOU NA NÁSTĚNCE V KOSTELE V HLINSKU. PODLE OČÍSLOVÁNÍ JE MOŽNO OBJEDNAT ZAPSÁNÍM SE NA PŘILOŽENÉM TISKOPISE. CENA JEDNÉ FOTKY JE 15 Kč.
Pro kostel v Hlinsku zapsané intence na sobotu a neděli po prvním srpnu prosíme zapište na jiný volný termín.
Jsou změny u mší svatých. V neděli v Hlinsku pouze v 9 hodin, ve Včelákově 7.30, v Chlumě 10.30. Páteční mše svatá ve Včelákově nebude. V Centru sv. Jana XXIII. jsou začátky mší svatých sjednoceny na 7:30.
P. Jiří Remeš s farníky vítají nového duchovnímu správce P. ICLic. Mgr. Mariana Pavla Sokola, OPraem. Ať je nesen hojnými milostmi nebes, modlitbami, láskou a spoluprací farníků.
Děkan farnosti P. ICLic. Mgr. Marian Pavel Sokol, OPraem. (603 501 865), výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)