Mše svaté 05. – 12. 08. 2018

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
5. 8. 1. neděle 18. neděle v mezidobí slavnost Boha Otce; Posvěcení římské basiliky Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore);
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
6. 8. pondělí 18. týdne v mezidobí svátek Proměnění Páně na hoře Tábor; ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za nemocnou manželku s prosbou o Boží milosrdenství Sok.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
7. 8. úterý 18. týdne v mezidobí slavnost Boha Otce; sv. Sixtus II., papež, mučedník a druhové; sv. Kajetán z Thienny, řeholník CR
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Rem.
8. 8. středa 18. týdne v mezidobí sv. Dominik Guzmán, řeholník OP;svatý Ciriak, jáhen, mučedník;
15:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. za Josefa Doležala Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
9. 8. čtvrtek 18. týdne v mezidobí sv. Roman, mučedník; svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže, řeholnice OCarm., patronka Evropy;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:30 Studnice adorace, možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
10. 8. pátek 18. týdne v mezidobí svátek sv. Vavřinec, jáhen a mučedník;;
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost příjmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení vnučky a požehnání rodině Rem.
11. 8. sobota 18. týdne v mezidobí sv. Klára z Assisi, řeholnice OSC;sv. Zuzana Římská, panna a mučednice;sv. Filomena, panna, mučednice
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností intence volná Sok.
12. 8. neděle 19. neděle v mezidobí sv. Euplus, jáhen, mučedník; sv. Jana Františka Frémiot de Chantal, vdova, řeholnice OVM;
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
Termíny poutí: Vortová- Nanebevzetí P. Marie neděle 19.8. v 11 hod. Horní Babákov- sv. Václav pátek 28.9.
FOTKY Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ JSOU NA NÁSTĚNCE V KOSTELE V HLINSKU. PODLE OČÍSLOVÁNÍ JE MOŽNO OBJEDNAT ZAPSÁNÍM SE NA PŘILOŽENÉM TISKOPISE. CENA JEDNÉ FOTKY JE 15 Kč.
Pro kostel v Hlinsku lze zapisovat intence na mše svaté v sakristii na dny pondělí, pátek, sobota. Celoroční mše svaté za zemřelé jsou slouženy v neděli se společným úmyslem: za živé i zemřelé farníky.
V tomto týdnu je v Centru Jana XXIII. příměstský tábor. Mše svaté v Centru jsou jen některé dny.
V děkanském kostele v Hlinsku jsou v týdnu večerní mše svaté i v úterý i středu v 17 hodin. Ve středu je i pohřební mše svatá v 15 hodin.
Děkan farnosti P. Marian Sokol, OPraem. (603 501 865), výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)