Nové mše svaté 12. – 19. 08. 2018 (A4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
12. 8. neděle 19. neděle v mezidobí sv. Euplus, jáhen, mučedník; sv. Jana Františka Frémiot de Chantal, vdova, řeholnice OVM
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
13. 8. pondělí FATIMSKÝ DEN sv. Jan Berchmans, řeholník SJ; sv. Poncián, papež a sv. Hyppolit, kněz, mučedníci;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zdárný průběh operace a dary Ducha Svatého pro celou rodinu Sok.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence – pro všechny
14. 8. úterý 19. týdne v mezidobí památka sv. Maxmilián Maria Kolbe, kněz OFM, mučedník; ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Sok.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – modlitba svatého růžence – pro všechny
15. 8. středa 19. týdne v mezidobí slavnost Nanebevzetí Panny Marie; sv. Stanislav Kostka, vyznavač TJ;sv. Tarsicius, mučedník Eucharistie
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Rem.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Sok.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
16. 8. čtvrtek 19. týdne v mezidobí sv. Štěpán I. Uherský, král a vyznavač; ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:30 Studnice možnost příjmout svátost smíření Sok.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Sok.
17. 8. pátek 19. týdne v mezidobí sv. Myron, kněz, mučedník; sv. Hyacint z Polska, kněz OP
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
14:30 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb pana Josefa Dobiáše se mší sv. Sok.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Strykovu, Sedláčkovu, Sýkorovu a Plíškovu Sok.
18. 8. sobota 19. týdne v mezidobí sv. Helena, císařovna, vyznavačka; bl. Manes Guzmán, kněz OP
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Sok.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za synovce Karla, jeho rodiče a oboje prarodiče Sok.
19. 8. neděle 20. neděle v mezidobí sv. Jan Eudes, kněz; sv. Sixtus III., papež
07:30 Včelákov dle kalendáře intencí Sok.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
14:30 Vortová – kaple Nanebevzetí P. Marie poutní mše sv. za … Sok.
Termíny poutí: Vortová- Nanebevzetí P. Marie neděle 19.8. v 14.30 hod. Dolní Babákov- sv. Václav pátek 28.9.
Pro kostel v Hlinsku lze zapisovat intence na mše svaté v sakristii na dny pondělí, pátek, sobota. Celoroční mše svaté za zemřelé jsou slouženy v neděli se společným úmyslem za živé i zemřelé farníky.
Setkání farní (pastorační a ekonomické) rady bude ve čtvrtek 16.8.2018 v 19.30 hod. na faře.
Fotografie z 1. svatého přijímání jsou k vyzvednutí v sakristii kostela v Hlinsku.
Kniha o životě P. Vladimíra Matějky je k vyzvednutí v sakristii kostela v Hlinsku (kdo si objednal). Pro další zájemce je možné knihu znovu nechat objednat. Zapište se do seznamu v sakristii.
Děkan farnosti: P. Marian Sokol (603 501 865), výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)