Mše svaté a svatí 8. – 15. 12. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
8.12. neděle 2. adventní (cyklus A) Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu přeloženo na 9.12.
sv. Eucharius z Trevíru, biskup
ve 12 hodin: HODINA MILOSTI PRO CELÝ SVĚT
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Josefa a Ludmilu Laštůvkovy a syna Libora V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
12:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
9.12. pondělí po 2. neděli adventní slavnost Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu
sv. Valerie z Limoges, Francie, panna mučednice
sv.Juan Diego Cuauhtlatoatzin,laik vizionář Guadalupe, Mexiko
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE poděkování za 80 let života a ochranu Panny Marie pro celou rodinu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
10.12. úterý po 2. neděli adventní P. Maria Loretánská; sv.Julie a Eulálie,panny mučednice Merida,Španělsko
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
11.12. středa po 2. neděli adventní sv. Damas I. (Hostivít), papež
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
12.12. čtvrtek po 2. neděli adventní P. Maria Guadalupská,Mexiko; ct.Přibyslava,vdova,řeholnice OSB,sestra sv.Václava
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za Marii Vaškovou V
13.12. pátek FATIMSKÝ DEN sv.Lucie(Světluše), panna mučednice; sv.Otýlie,abatyše OSB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Blanku a Miroslava Burešovy, jejich syna S
Miroslava, rodinu Jandovu a Burešovu
17:45 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
14.12. sobota po 2. neděli adventní sv. Jan od Kříže, kněz OCD, učitel církve;
ct. Otto Petrus Pavlicek, kněz OFM
Mélanie Calvatová, visionářka z La Saletty
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Annu Balkovy, jejich rodiče a celé ty V
s nedělní platn. pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou rody a za Miroslavu a Miloslava Poulovy a ty rody
15.12. neděle 3. adventní (cyklus A) sv. Valerián, biskup, mučedník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Bohumila Švandovy a zetě Josefa Myšku V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´, 20´, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
Děkujeme mladým i všem, kteří připravili krásné chvíle dětí při sv. Mikuláši v Orlovně v neděli 1.12.2019.
Poděkování také za pozvání do Azylového domu do Hamrů na milé setkání při pohádce i po ní v sobotu 7.12.2019.
Děkujeme a Pán Bůh Vám odměň Vaši štědrost při nedělní sbírce na kněžský seminář 1.12.2019:
Hlinsko 10.034,- ; Centrum 1.716,- ; Chlum 2.573,- ; Studnice 2.745,- ; Včelákov 610,- Kč.
Neděle 15.12.2019 v 15 hodin Centrum sv. Jana XXIII.: Adventní koncert žáků ZUŠ v Hlinsku. Plakát.
Svatý otec vyhlásil Loretánské jubileum pro všechny cestující letadlem a pro všechny poutníky, kteří doputují do Svaté chýše v Loretu. Svatá brána (s možností získat plnomocné odpustky) v Loretu bude otevřena 8.12.2019-10.12.2020.
Poutě: Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.