13_2019_11_21_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady
21.11.2019 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol, P. Petr Vtípil

přítomni PRF: Veronika Brabencová, Tomáš Marek, Ivo Bukáček, Petr Čihák, Miroslav Homolka, Josef Jůn st., Ladislav Kovárník, Lenka Novosadová, Pavel Šotola, Tomáš Jírů, Marie Jírů, Josef Remeš

omluveni PRF: Radek Nováček, Marie Žampachová, Libor Knotek, Petronela Vahalíková

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. Vánoční obřady / mše svaté:

24.12. bude 07:30 hod. Centrum J. XXIII. / 14:00 hod. Drachtinka / 16:00 hod. Hlinsko / 24:00 hod. Hlinsko

25.12. bude 07:30 hod. Včelákov / 07:30 hod. Centrum J. XXIII. / 09:00 hod. Hlinsko / 09:30 hod. Vortová / 10:30 hod. Chlum / 11:00 hod. Studnice

26. 12. bude 07.30 hod Centrum J.XXIII./ 9.00 Hlinsko /10:30 hod. Chlum / 10:30 hod. Vortová / 11:00 hod. Studnice

31.12. na Silvestra bude 09:30 hod. DS Drachtinka / 15:00 hod. Centrum XXIII. / 16:00 hod. Hlinsko /
18.00 hod. Chlum /
ve 22:00 hod. bude sloužit P. Sokol v Hlinsku mši svatou v soukromém duchu jako poděkování za uplynulý rok, zúčastnit se mohou i farníci, pokud budou mít zájem.

3. Benefiční koncert pro opravy našich varhan:
Sobota 7.12. v 18:15 hod. bude Adventní benefiční koncert „Pro nové varhany“,
vystoupí pan Pecháček, zazní skladby starých mistrů / především J. S. Bach

3. Nášeho rodáka Jakuba Brabence čeká jáhenské a kněžské svěcení:
22. 2. 2020 mu bude otec biskup Kajnek udělovat jáhenské svěcení v 10:00 hod. v našem děkanském kostele v Hlinsku.
16. 5. 2020 bude kněžské svěcení v Hradci Králové asi v 9:30 hod.

Novokněžské primiční mše sv:
17.5. – Litomyšl – Karel Dvořák
23.5. – 10:00 – Hlinsko Jakub Brabenec
23.5. – 15:00 Choceň – František Filip
24.5. – Dvůr králové nad Labem – Josef Haman
(asi 30.5. – Litomyšl – Piotr Antkiewicz)

Jakub Brabenec i farní úřad prosí farníky o pomoc s jáhenským svěcením a primicí. Pokud se bude chtít někdo dobrovolně zapojit do organizačního týmu, prosím, pište mail na farahlinsko@gmail.com nebo kontaktujte Jakubovu sestru – Veroniku Brabencovou 731 723 280.

4. Poděkování za dokončení elektroinstalace všem, kteří pomáhali a zvláště hlavním elektrikářům panu Plíškovi, panu Malivánkovi+ za revize panu Hladkému. Dva skleněné lustry byly sundány z důvodu nevyhovující elektroinstalace a také, protože se rozpadají – chybí díly. Jsou v havarijním stavu a budou uloženy do depozitáře. Pan děkan oslovil místního kovářského mistra pana Vojtěcha Lauše z Vojtěchova, aby zkusil navrhnout nějaký hlavní lustr do lodi kostela.

6. Hydroizolace kostela: 60.000,- bylo zaplaceno farností na zajištění hydroizolace kostela. Jde o stěnu, která je směrem ke hřbitovu – zadní část sakristie a presbitáře. Poděkování patří panu Jůnovi a panu Dostálovi, kteří pomohli z celou akcí.

7. Začínáme plánovat rekonstrukci dolní koupelny na faře. Měli bychom koncepčně připravovat nové vodovodní vedení. Bylo by dobré, aby ženy z úklidu řekly, které věci jim v dolní koupelně chybí a případně, co je zde navíc a již se nepoužívá. Tyto opravy se výhledově plánují na jaro.

8. Vymalování společenské místnosti fary. Dolní tzvn. knihovna bude vymalována. Tomáš Marek připravuje přesný soupis knih v knihovně a jejich řazení. Vymalování by se mělo udělat za pomoci mládeže či případných dobrovolníků.

9. Zvon z roku 1985 Cyril a Metoděj bude opravován dle našeho plánu. Všechny smlouvy jsou schváleny a podepsány z biskupství i ze zvonařské firmy. Měli bychom mít veškeré opravy tohoto zvonu dokončeny do konce roku 2019. Následně by mohl být využit ke zvonění do doby, než se pořídí a zavěsí nový zvon.

10. Nový zvon by dle plánu měl mít zvuk molový. P. Sokol by viděl raději durový zvuk, aby ladil s dalšími našimi zvony. Znamenalo by to o něco silnější žebro zvonu a vyšší náklady. Je třeba to s odbornou firmou ještě licitovat. Je možné, že to z hlediska konstrukce zavěšení nebude možné. Vše se rozhodne při závazné objednávce. Farní rada je s tímto srozuměna a souhlasí. Dále bylo společným hlasováním vybráno jméno našeho nového zvonu. Hlavní zvon by se jmenoval Panna Maria. Měl by mít na sobě tyto nápisy:

„ Panno Maria oroduj za nás, zachovej našemu národu mír a svobodu “.
30 let svobody / 100 let republiky.

Bylo odsouhlaseno vytvoření nové pokladničky na sbírání darů pro zvony při vánočních svátcích. Pokladnička na zvony by byla pod teploměrem. Nebo někde v pravém zadním segmentu kostela.

11. Sbírka – pokladnička u Betléma bude určena pro domov pro svobodné matky v Hamrech – Dlaň životu. Zpět se vracíme k již zavedenému darování pomoci dětem a rodinám v nouzi.

12. Žádost na dotaci pro zvon z města: Děkanství podá žádost na zařazení příspěvku na nový zvon do rozpočtu města Hlinska pro rok 2020.

13. Služba na pomoc s odpady z okapů není: Zatím se nenašel nikdo, kdo by si vzal na starosti čištění okapových gajgrů u kostela. Jde o odpadní nádoby, které by bylo cca 4x do roka potřeba vyčistit. Čištění není fyzicky náročné, prosíme muže z farnosti, aby se některý přihlásil.

14. Výhled na novou vnitřní výmalbu děkanského kostela jsou 2 nebo 3 roky. Čeká se, až kostel vyschne. O tom všem se jedná s památkovým úřadem.

15. Pořízení nového rozhlasu v kostele by mělo být rozděleno na dvě fáze. Nejdříve mikrofóny a následně po malování kostela reproduktory – ozvučení. Nejvíce jsou kněží / přátelé pana děkana / pro firmu pana Petříčka. Ten už v našem kostele rozhlas montoval, jde právě o ten, který nyní používáme. Takže by šlo o člověka, který má jistou garanci na kvalitu a zná naše prostředí.

16. Rozjednaný projekt na případné kácení lip v rámci naší žádosti byl odmítnut. Snažili jsme se v rámci znečištění hrobů udělat maximum. Město se zástupci z životního prostředí žádost zamítli. Navíc nám úřady přikázali, abychom ořezali větve, které směřují směrem ke hřbitovu. Budeme jednat s odbornými firmami, zda je to vůbec v rámci zachování života stromů možné. Stromy jsou totiž přímo u hřbitovní zdi. Mohlo by tak dojít k nerovnováze stromu a jeho vyvracení. Vše budeme konzultovat s firmou, která se tímto zabývá.

17. Hodiny na věži děkanského kostela nefungují už nějaký čas. Je na nich porouchaná část, kterou by bylo třeba opravit odbornou firmou. Firma je ve Vyškově. Po dokončení starostí kolem zvonů, v čase, kdy bychom měli ulitý hlavní zvon, měl by otec Sokol více sil a času řešit opravu hodin. Běžnou praxí v jiných městech je to, že si hodiny a správu věže kostela vezme na starost město. Hodiny totiž slouží všem občanům. V našem městě tomu, bohužel, tak není a ani není snaha ze strany města o pomoc.

18. Děkovná akce pro všechny pomocnice s úklidem a kostelníky: 11.1. ledna zveme na faru kostelníky, pomocnice a pomocníky s úklidem jako poděkování za rok služby.

Příští zasedání PRF+ERF bude 9.1.2019 / v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák