Mše svaté a svatí 1. – 8. 12. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
1.12. 1.neděle 1. adventní (cyklus A) sv.Edmund Kampián,kněz TJ,mučedník; bl.Karel de Foucauld,kněz OCSO,mučedník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Adámkovu, Myškovu a rodiče z obojí strany V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
2.12. pondělí po 1. neděli adventní sv.Bibiána,panna,mučednice; sv.Blanka,královna Francie,vyznavačka; sv.Silverius,papež OSB,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za manželku Marii, bratra Václava a jejich rodiče V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
3.12. úterý po 1. neděli adventní sv.František Xaverský,kněz TJ,misionář vých.Asie; sv.Kasián,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
15´ 17:30 Hamry – azylový dům dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
4.12. 1. středa po 1. neděli adventní sv.Jan Damašský,kněz,učitel církve; sv.Barbora,panna,mučednice; bl.Adolf Kolping,kněz
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
5.12. 1. čtvrtek po 1. neděli adventní sv.Sába Jeruzalémský,opat; bl.Filip Rinaldi,kněz SDB; sv.Kryšpína Tagorenská
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za rodinu Petrovu a Odvárkovu V
6.12. 1. pátek po 1. neděli adventní sv. Mikuláš z Myry,biskup; sv. Emil, lékař, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE na poděkování za zdraví za 70 let života a za Boží S
požehnání pro rodinu a duše v očistci
P 17:00 Rváčov – POUŤ u sv. Mikuláše dle kalendáře intencí Č
7.12. 1. sobota po 1. neděli adventní sv.Ambrož,biskup Miláno,učitel církve; sv.Jan Silentiarius,biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Kembickou V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou
8.12. neděle 2. adventní (cyklus A) Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu přel. na pondělí; sv.Eucharius z Trevíru,biskup
ve 12 hodin: HODINA MILOSTI PRO CELÝ SVÉT
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Josefa a Ludmilu Laštůvkovy a syna Libora V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
12:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´, 20´, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
Veliké Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost při sbírce trvanlivých potravin pro Azylový dům v Hamrech. Děkují P. Glogarová, L. Pavlišová.
Neděle 1.12.2019 – sbírka na kněžský seminář.
Neděle 1.12.2019 – 14:30 Hlinsko Orlovna: setkání dětí se sv. Mikulášem. Plakát.
Středa 4.12.2019 17 hodin Hlinsko modlitebna ČCE Tvrz: Adventní ekumenické modlitební setkání … . Plakát.
Sobota 7.12.2019 14:30 hodin Hamry Azylový dům (každoroční hraná) pohádka. Plakát.
Sobota 7.12.2019 18:15 Hlinsko kostel benefiční varhaní koncert (na opravy a zakoupení zvonů). Plakát.
Pro ADVENTNÍ čas jsou na adrese www.roraty.jednoduse.cz a www.audiokostel.cz texty modliteb, písní, … . Plakát.
Poutě: Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.