Mše svaté a svatí 24. 11. – 1. 12. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
24.11. neděle slavnost Ježíše Krista Krále sv. Ondřej Dung-Lac, kněz a druhové, mučedníci Vietnam
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Oldřicha a Annu Truncovy, Aničku, Pavlíčka a rodinu Cimplovu V
P 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
25.11. pondělí 34. týdne v mezidobí sv. Kateřina Alexandrijská, panna, mučednice
ct. Markéta Occhiena Bosco, matka don Bosca
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za rodinu Stejskalovu a duše v očistci V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
26.11. úterý 34. týdne v mezidobí sv.Silvestr Gozzolini,opat; sv.Conradus z Kostnice,biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
27.11. středa 34. týdne v mezidobí Zázračná medailka, zjevení Panny Marie 1830, Rue de Bac, Paříž
sv.Virgil,biskup; přenesení sv.Ludmily do Prahy
´červená´ středa: modlitební, … solidarita s pronásledovanými pro víru z celého světa
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
28.11. čtvrtek 34. týdne v mezidobí sv. Mansuet, biskup milánský
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za všechny kněze, kteří v této kapli sloužili mši svatou V
29.11. pátek 34. týdne v mezidobí sv.Saturnin z Toulouse,biskup,mučedník; sv.František Fasani,kněz OFM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jiřinu Bouškovou, manžela, syna a rodiče a požehnání pro rodinu S
30.11. sobota 34. týdne v mezidobí svátek sv.Ondřej,apoštol,mučedník; bl.Frederik Ratisbon,mnich OESA
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za P. Jindřicha Peška, za Miladu a Oldřicha Peškovy a syna Oldřicha S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou
1.12. 1. neděle 1. adventní (cyklus A) sv.Edmund Kampián,kněz TJ,mučedník; bl.Karel de Foucauld,kněz OCSO,mučedník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Adámkovu, Myškovu a rodiče z obojí strany V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´, 20´, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
V neděli 24.11.2019 16-18 hodin v Azylovém domě v Hamrech a v Centru sv. Jana XXIII. sbírka trvanlivých potravin.
27.11.2019 ´červená´ středa: barva krve mučedníků. Den: solidarity s pronásledovanými pro víru, modliteb, obětí, … .
Neděle 1.12.2019 – na mši svatou si můžete přinést k posvěcení adventní věnce.
Neděle 1.12.2019 – sbírka na kněžský seminář.
Neděle 1.12.2019 – 14:30 Hlinsko Orlovna: setkání dětí se sv. Mikulášem. Plakát.
Pro ADVENTNÍ čas jsou na adrese www.roraty.jednoduse.cz a www.audiokostel.cz texty modliteb, písní, … . Plakát.
Středa 4.12.2019 17 hodin Hlinsko modlitebna ČCE Tvrz: Adventní ekumenické modlitební setkání … . Plakát.
Poutě: Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.