Mše svaté a svatí 17. – 24. 11. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
17.11. neděle 33. v mezidobí DEN BIBLE sv.Alžběta Uherská,kněžna,III.řád klarisek OCS; sv.Dionýsius Veliký z Alexandrie,biskup
světový den chudých
Vyhlášen papežem Františkem na 33. neděli liturgického mezidobí. Poprvé 19.11.2017.
Slyšet „volání“ chudých a dát jim najevo svůj lidský zájem a nabídnout pomoc.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Hovorkovu, Mencovu a Antonína Mence V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18.11. pondělí 33. týdne v mezidobí posvěcení římských basilik sv. apoštolů Petra a Pavla
sv.Terezie Cavestány z Anduagy,řeholnice OVM,panna,mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za rodinu Dostálovu, Joskovu a Kadlecovu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
19.11. úterý 33. týdne v mezidobí sv. Mechtilda z Hackebornu a Helfty, řeholnice OCist.
služebník Boží Dolindo Ruotolo, kněz OFS
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
20.11. středa 33. týdne v mezidobí sv. Krišpín, biskup, vyznavač; sv. Felix z Valois, opat OST
bl. Anna Kolesárová, mučednice čistoty
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
21.11. čtvrtek 33. týdne v mezidobí Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
†1980 P. Jindřich Pešek, kněz (biskup) SDB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za Rudolfa a Růženu Sázavovy a celý rod V
22.11. pátek 33. týdne v mezidobí sv.Cecílie,panna,mučednice; †1992 P.Josef Markl,děkan
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Cecílii Ptáčkovou, Marii a Karla Kynclovy, rodiče Hanusovy S
23.11. sobota 33. týdne v mezidobí slavnost sv. Klement I., papež, mučedník, patron diecéze
sv.Kolumbán z Lexeuilu a Bobbia,opat; sv.Felicita,řím.patricijka,muč.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Ludmilu Kučerovou a syna Josefa a rodiče Kučerovy S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Kroutila, za Karla a Marii Homolkovy V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou
24.11. neděle slavnost Ježíše Krista Krále sv. Ondřej Dung-Lac, kněz a druhové, mučedníci Vietnam
†2000 P. Slavko Barbarič, kněz OFM
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Oldřicha a Annu Truncovy, Aničku, Pavlíčka a rodinu Cimplovu V
P 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´, 20´, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
Sbírka neděle 10.11.2019 na pojištění kostelů: Pán Bůh Vám zaplať.
Hlinsko 9.039,- ; Centrum 761,- ; Chlum 2.251,- ; Studnice 3.501,- ; Včelákov 207,- Kč.
Děkujeme za Vaši pomoc v sobotu 16.11.2019 v 10 hodin v kostele v Hlinsku při snímání lustrů. Bůh Vám odplať.
Neděle 17.11.2019 15:00 Centrum sv. Jana XXIII. benefiční koncert na podporu dětí Matýska a Matyáše. Plakát.
Církev českobr. evangelická zve: Hlinsko tvrz středa 20.11.2019 17 hodin přednáška Nová Kaledonie. Plakát.
Čtvrtek 21.11.2019 v 19:30 Hlinsko fara – setkání farní rady.
Sbírka trvanlivých potravin pro: Azylový dům Hamry, Centrum sv. Jana XXIII. 18.-24.11.2019 16-18 hodin. Plakát.
Prosíme o službu čištění geigerů u kostela v Hlinsku. Zanesené dešťová voda přetéká a odnáší hlínu na chodník.
Poutě: Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.