Mše svaté a svatí 10. – 17. 11. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
10.11. neděle 32. v mezidobí sv.Lev I. Veliký,papež,uč.církve; sv.Ondřej Avellino,kněz OTheat.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Martu Černou, rod Černých a Řádků V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
11.11. pondělí 32. týdne v mezidobí sv.Martin z Tours,biskup; sv.Jan Almužník,biskup Alexandrie
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
P 10:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb paní Albíny Štěpánkové se mší svatou V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Marii a Josefa Homoláčovy, Martina Severýna a Jana Musila V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
12.11. úterý 32. týdne v mezidobí sv.Josafat Kuncewicz z Litvy,biskup,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka POUTNÍ dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
13.11. středa 32. týdne v mezidobí sv. Anežka Česká Přemyslovna, panna, řeholnice OSC
bl. Marie Terezie Scrilli, řeholnice INSC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
14.11. čtvrtek 32. týdne v mezidobí sv. Mikuláš Tavelič z Bosny a druzi, kněz a řeholníci OFM, mučedníci
sv. Vavřinec O’Toole, biskup Dublin
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za Josefa a Vlastu Hnízdilovy ze Skutče V
15.11. pátek 32. týdne v mezidobí sv.Albert Veliký,biskup,uč.církve; sv.Alfons Rodríguez Olmedo,kněz SI,muč.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Hedviku a Karla Pechovy, za Elišku Bisovou S
16.11. sobota 32. týdne v mezidobí sv. Markéta Skotská, královna; sv. Gertruda z Helfty, panna, řeholnice Ocist.
sv. Josef Moscati, vyznavač
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Čermákovy, dceru Annu, syna Josefa, zetě S
Jaroslava, za uzdravení sestry a Boží ochranu pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé děti v rodině V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou
17.11. neděle 33. v mezidobí sv.Alžběta Uherská,kněžna,III.řád OCS; sv.Dionýsius Veliký z Alexandrie,biskup
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Hovorkovu, Mencovu a Antonína Mence V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´, 20´, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
V neděli 10.11.2019 je sbírka určena na pojištění kostelů.
Z misijní pokladničky za lavicemi v kostele v Hlinsku odesláno na Papežská misijní díla 9.615,- Kč. Pán Vám odměň.
Po naší zemi putuje od 28.10. do 14.11.2019 relikvie svatého Vincenta z Pauly, kněze CM. Navštívená místa: plakát.
Děkovná národní pouť do Říma – 30 let od svatořečení bl. Anežky Přemyslovny, OSC – od pondělí 11. do středy 13.11.2019. V sobotu 16. a neděli 17.11.2019 v Praze děkovné mše svaté v katedrále. Plakát.
Pátek 15.11.2019 18:00 Centrum Jana XXIII. setkání s paní Jarmilou Doležalovou-Šťulíkovou (´dítě z Ležáků´). Neděle 17.11.2019 15:00 Centrum Jana XXIII. benefiční koncert na podporu dětí Matýska a Matyáše. Plakáty.
Čtvrtek 21.11.2019 v 19:30 Hlinsko fara – setkání farní rady.
Poutě: Domov seniorů Drachtinka sv. Anežka Česká úterý 12.11. 10 hodin. Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.