Mše svaté a svatí 3. – 10. 11. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
3.11. 1. neděle 31. v mezidobí sv.Martin de Porres,řeholník OP; sv.Hubert,biskup Maastricht; sv.Šimon Balacchi,řeholník OP
výročí stržení Mariánského sloupu Staroměstské náměstí Praha 1918
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii Bouškovou V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
4.11. pondělí 31. týdne v mezidobí sv. Karel Boromejský, biskup Milán; sv. Emerik, vyznavač
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Stanislava Šikla a rodiče V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
5.11. úterý 31. týdne v mezidobí sv.Zachariáš a Alžběta,rodiče sv.Jana Kř.; bl.Řehoř Lakota,biskup,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelé S
20´ 18:00 Hamry – azylový dům dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci (pro všechny)
6.11. 1. středa 31. týdne v mezidobí sv.Leonard z Limoges,opat OSB; bl.Kristýna ze Stommeln,panna mniška
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelé S
P 18.00 Chlum dle kalendáře intencí S
7.11. 1. čtvrtek 31. týdne v mezidobí sv.Wilibrord,arcibiskup Utrecht; sv.Engelbert z Kolína n/R.,arcibiskup,muč.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelé S
30´ 17:00 Studnice za P. Vojtěcha Václava Málka, kněze řádu milo- V
srdných bratří, jeho rodiče, sourozence a celý rod
8.11. pátek 31. týdne v mezidobí sv.Gottfried z Amiens,biskup; bl.Jan Duns Scotus,kněz OFM; Celina Palinská,řeholnice SCSC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miroslava Vařečku, za dceru Lucii a Marii Remešovou a Zdenu Marešovou S
9.11. sobota 31. týdne v mezidobí svátek Posvěcení lateránské baziliky Řím; sv.Alžběta Catez od Nejsv.Trojice,řeholnice OCD
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Šalamounovu, Marešovu a Vařečkovu S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miladu Osmikovou a manžela V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou
10.11. neděle 32. v mezidobí sv.Lev I. Veliký,papež,uč.církve; sv.Ondřej Avellino,kněz OTheat.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Martu Černou, rod Černých a Řádků V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
Pro duše v očistci máme možnost získávat plnomocné odpustky od 1. do 8.11. Podmínky na nástěnce.
V úterý 5., středu 6. i čtvrtek 7.11. budou v děkanském kostele v Hlinsku mše svaté v 17 hodin slouženy za zemřelé. Za ně (jejich jména od Vás předaná) pak budou slouženy celoroční mše svaté v Hlinsku v neděli celý rok 2020.
Mše svatá v Domově seniorů na Drachtince bude vyjímečně v pondělí 4.11.2019 v 10 hodin.
Po naší zemi putuje od 28.10. do 14.11.2019 relikvie svatého Vincenta z Pauly, kněze CM. Navštívená místa: plakát.
V neděli 10.11.2019 sbírka na pojištění kostelů.
Pátek 15.11.2019 18:00 Centrum Jana XXIII. setkání s paní Jarmilou Doležalovou-Šťulíkovou (´dítě z Ležáků´). Neděle 17.11.2019 15:00 Centrum Jana XXIII. benefiční koncert na podporu dětí Matýska a Matyáše. Plakáty.
Poutě: Domov seniorů Drachtinka sv. Anežka Česká úterý 12.11. 10 hodin. Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.