Mše svaté a svatí 27. 10. – 3. 11. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
27.10. neděle 30. v mezidobí sv.Frumencius,biskup; sv.Evarist,papež,mučedník; bl.Bartoloměj z Vicenzy,biskup OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel POSVĚCENÍ za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Tomáška, Annu a Josefa Oplíštilovy V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
28.10. pondělí 30. týdne v mezidobí svátek sv.Šimon Horlivec a sv.Juda Tadeáš,apoštolové,mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Cecílii a Františka Štorkovy a děti V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
29.10. úterý 30. týdne v mezidobí sv. Narcis, biskup; bl. Chiara Luce Badano, hnutí Fokolare
bl.Marie Restituta Kafková,řeholnice SFCC,panna,mučednice,česká patronka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
30.10. středa 30. týdne v mezidobí svátek Výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha v H. Králové
sv.Marcel,setník,mučedník; bl.Benvenuta Boianiová,panna,3.ř.OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
P 14:30 Chlum pohřeb paní Marie Barvínkové se mší svatou S
31.10. čtvrtek 30. týdne v mezidobí sv.Wolfgang,biskup OSB,Řezno; sv.Alfons Rodriguez,řeholník SJ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Chlum modlitby na hřbitově dle kalendáře intencí S
30´ 17:00 Studnice za Annu a Josefa Kavkovy, syny Josefa, Antonína, Václava a celý rod V
1.11. pátek 30. týdne v mezidobí slavnost Všichni svatí
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel na dobrý úmysl S
2.11. sobota 30. týdne v mezidobí všech věrných zemřelých (duše v očistci); sv.Malachiáš z Armaghu,arcibiskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelé (dle seznamu přineseného od Vás) S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jana Hrazdíru a celý rod, V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou za rodiče Ondráčkovy a celý rod
3.11. neděle 31. v mezidobí sv.Martin de Porres,řeholník OP; sv.Hubert,biskup Lutych; sv.Šimon Balacchi,řeholník OP
výročí stržení Mariánského sloupu Staroměstské náměstí Praha 1918
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii Bouškovou V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
Sbírka misie neděle 20.10.2019: Hlinsko 11.011,- Centrum 657,- Chlum 2.426,- Studnice 1.783,- Včelákov 828,- Kč.
Pán Bůh odměň Vaši štědrost.
Ve Studnicích po změně času bude čtvrteční mše svatá začínat v 17 hodin.
Chlum mše svaté: středa 30.10. ve 14.30 (pohřební); čtvrtek 31.10.2019 v 17 hodin.
Včelákov mše sv.: pátek o slavnosti Všech svatých 1.11.2019 v 17 hodin.
Možnost získávat plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8.11. Apoštolská penitenciárie dovoluje „pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech 1.-8.11., je získávat již od 25.10.“ Podmínky na nástěnce.
Sobota 2.11.2019 (dušiček) Hlinsko kostel: mše svatá v 8 hodin za zemřelé dle Vašeho zapsání. Jejich jména můžete nechat v sakristii v Hlinsku. Za všechny pak budou slouženy celoroční mše svaté v Hlinsku v neděli v roce 2020.
Sobota 2.11.2019 14.00 Centrum Jana XXIII. vzpomínkové odpoledne na hlineckého básníka a učitele pana Stanislava Zedníčka: „Větrná zátiší“. Dušičkové marginálie a básně spjaté s prostředím Vysočiny. Vstup dobrovolný.
Sobota 9.11.2019 od 15 hodin fara Polička: setkání mládeže dvou vikariátů. Na programu večerní adorace, koncert a beseda s Pavlem Helanem, hra. Možnost přespání na faře a společná nedělní mše svatá. Více na plakátu. (100,- Kč).
Poutě: Domov seniorů Drachtinka sv. Anežka Česká úterý 12.11. 10 hodin. Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.