Mše svaté a svatí 20. – 27. 10. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
20.10. neděle 29. v mezidobí MISIJNÍ sv.Vitalis ze Salzburku,biskup; sv.Irena,mučednice; bl.Jakub Kern,kněz OPraem.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Zdeňka Votavu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová k výročí posvěcení dle kalendáře intencí V
21.10. pondělí 29. týdne v mezidobí sv.Hilarion z Gazy,opat,poustevník; bl.Karel I. Rakouský,císař; sv.Uršula,panna,mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
P 14:30 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb p. Jany Peškové se mší svatou S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE na poděkování V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
22.10. úterý 29. týdne v mezidobí sv.Marie Salome,vyznavačka; sv.Jan Pavel II.,papež; sv.Donát z Arezza,biskup,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
23.10. středa 29. týdne v mezidobí sv.Jan Kapistránský,kněz OFM; sv.Roman z Rouenu,biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
24.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí sv.Antonín Maria Klaret,biskup SJ; bl.Alois Guanella,řeholník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Jaroslava a Antonii Ondráčkovy, rodiče, sourozence a děti Josefa a Emilii V
25.10. pátek 29. týdne v mezidobí sv.Kryšpín a sv.Krišpinián, sv.Chryzant a Dária,mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Pechovou a rodiče z obojí strany, za Boží S
požehnání a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny
26.10. sobota 29. týdne v mezidobí sv.Rustik z Narbonne,biskup; sv.Gilbert,opat OPraem.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé a zemřelé z rodiny Štarmanovy, Mládkovy a Rounovy S
P 11:00 Hlinsko – děkanský kostel poděkování za 50 let společného života R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Ladislava Málka, Josefa Brabce a jeho rodiče V
s nedělní platn., pro ty, kdo v neděli z vážn. důvodů nemohou a Jana a Miladu Sedláčkovy
27.10. neděle 30. v mezidobí sv.Frumencius,biskup; sv.Evarist,papež,mučedník; bl.Bartoloměj z Vicenzy,biskup OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel POSVĚCENÍ za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Tomáška, Annu a Josefa Oplíštilovy V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (i po mši sv.).
Sbírka na zvony neděle 13.10.2019: Hlinsko 32.196,- Centrum 3.007,- Chlum 2.170,- Studnice 4.060,- Kč.
Pán Bůh odměň Vaši štědrost.
Neděle 20.10.2019 je MISIJNÍ nedělí. Svatý otec František i národní ředitel Papežských misijních děl v ČR jáhen Mgr. Leoš Halbrštát nám píší dopisy (nástěnka). Sbírka misiím přes Papežská misijní díla. Bůh odměň Vaši štědrost.
V neděli 27.10.2019 ve 3 hodiny ráno se vrací čas na standardní (zimní). Hodiny se dají na 2 hodinu (o hodinu zpět).
Možnost získávat plnomocné odpustky pro zemřelé od 1. do 8.11. Apoštolská penitenciárie dovoluje „pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech 1.-8.11., je získávat již od 25.10.“ Podmínky na nástěnce.
V sobotu 2.11.2019 (dušiček) v 8 hodin v Hlinsku mše sv. za zemřelé. Jejich jména můžete předávat do sakristie v Hlinsku. Všechny úmysly budou pak přeneseny i do nedělních celoročních mší svatých v Hlinsku v roce 2020.
Poutě: Domov seniorů Drachtinka sv. Anežka Česká úterý 12.11. 10 hodin. Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.