Mše svaté a svatí 13. – 20. 10. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
13.10. neděle 28. v mezidobí FATIMSKÝ DEN sv.Romulus,biskup,mučedník; sv.Simpert z Augsburgu,biskup; bl.Gerard Tenc, SMOM
výročí zjevení Panny Marie, Královny posvátného růžence ve Fatimě 1917
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Šustrovu a syna Jiřího V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.10. pondělí 28. týdne v mezidobí sv.Kalist I.,papež,mučedník; bl.Marie Poussepinová,panna,3.ř.OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za rodinu Doležálkovu a Vařečkovu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
15.10. úterý 28. týdne v mezidobí sv.Terezie od Ježíše z Avily,karmelitka OCD,panna,uč.církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
16.10. středa 28. týdne v mezidobí sv.Hedvika z Andechsu,kněžna,řeholnice OCist.,hl. patronka Slezska; sv.Gerard Majella,řeholník CSsR
sv. Markéta Marie Alacoque, panna, řeholnice VSM; založení Rytířstva Neposkvrněné 1917
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
17.10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí sv. Ignác Antiochijský (v Sýrii), biskup, mučedník
30´ 11:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za rodiče Stodolovy, syna Ladislava a celý rod V
18.10. pátek 28. týdne v mezidobí svátek sv.Lukáš,evangelista,mučedník; sv.Simeon,stařec z chrámu; sv.Petr z Alkantary,kněz OFM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Josefa Mareše st., ml., Jiřího a Zdeňku Marešovou a duše v očistci S
19.10. sobota 28. týdne v mezidobí sv.Jan de Brébeuf, sv.Izák Jogues,kněží SJ a druzi,mučedníci
sv.Pavel od Kříže,kněz CP; bl.Jiří Popieluszko,kněz,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miloše a Karla Adamíkovy a rodiče Adamíkovy S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s neděl. platn. volná V
20.10. neděle 29. v mezidobí MISIJNÍ sv.Vitalis ze Salzburku,biskup; sv.Irena,mučednice; bl.Jakub Kern,kněz OPraem.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Zdeňka Votavu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová k výročí posvěcení dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 13.10.2019 v kostele v Hlinsku při mši svaté v 9 hodin hraje rytmická skupina ze Sádku u Poličky.
V neděli 13.10.2019 pro farnost Hlinsko sbírka na zvony.
Ve čtvrtek 17.10.2019 bude mše svatá v Centru sv. Jana XXIII. vyjímečně v 11 hodin.
V pátek 18.10.2019 po večerní mši svaté bude ADORACE. Připojení se k výzvě otců biskupů pro Misijní most modlitby (předchází Misijní neděli 20.10.2019) k vyprošení mnoha milostí misiím.
V sobotu 19.10.2019 večer (předvečer Misijní neděle) Papežská misijí díla zvou rodiny ke společné modlitbě doma. Při svíčce se modlíme růženec či jinou modlitbu za misionáře, misie, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě i za sebe navzájem. Věřící v celém světě sjednoceni v modlitbě při Svaté Rodině prosí o potřebné … .
Výuka 1. třída úterý 13:30; 2. a 3. třída pátek 12:30; 4. a 5. třída pondělí 14:00 zahájení koncem září
náboženství: 6. až 9. třída, gymnasium pátek 14:00 zahájení začátkem října.
Neděle 20.10.2019 je MISIJNÍ nedělí. Svatý otec František i národní ředitel Papežských misijních děl v ČR jáhen Mgr. Leoš Halbrštát nám píší dopisy (nástěnka). Sbírka misiím přes Papežská misijní díla. Bůh odměň Vaši štědrost.
Poutě: Domov seniorů Drachtinka sv. Anežka Česká úterý 12.11. 10 hodin. Azylový dům Hamry sv. Mláďátka 28.12.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.