Mše svaté a svatí 6. – 13. 10. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
6.10. 1. neděle 27. v mezidobí sv. Bruno, kněz OCart.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka a Marii Černých a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
7.10. pondělí 27. týdne v mezidobí Panna Maria Růžencová
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za paní Doležalovou V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
8.10. úterý 27. týdne v mezidobí sv.Simeon,vyznavač; sv.Pelagie,panna,mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
9.10. středa 27. týdne v mezidobí sv.Dionýsius z Paříže,biskup a druhové, mučedníci na Montmartre
sv.Jan Leonardi, kněz, řeholník; praotec Abrahám, patriarcha
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
10.10. čtvrtek 27. týdne v mezidobí sv.Paulín,biskup; sv.Daniel Comboni,biskup MCCI
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Ludmilu a Josefa Machovy a syna Josefa V
11.10. pátek 27. týdne v mezidobí sv.German,biskup,mučedník; sv.Jan XXIII.,papež; bl.Jakub Griesinger z Ulmu,řeholník OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. POUŤ dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Peškovu S
12.10. sobota 27. týdne v mezidobí sv.Radim,biskup OSB,český patron (bratr sv.Vojtěcha); P.Maria del Pilar,Zaragoza
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Blanku Jandovou a manžela Františka S
P 11:00 Studnice dle kalendáře intencí H
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s neděl. platn. za Rozu Trellovou V
13.10. neděle 28. v mezidobí FATIMSKÝ DEN sv.Romulus,biskup,mučedník; sv.Simpert z Augsburgu,biskup; bl.Gerard Tenc,SMOM
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Šustrovu a syna Jiřího V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 6.10.2019 ve všech kostelích Čech a Moravy se uskuteční sčítání přítomných.
Svatý Otec František vyhlásil měsíc říjen 2019 Mimořádným misijním měsícem. Patrony misií jsou sv. František Xaverský a sv. Terezie Ježíškova. Modleme se za misie, … i hlasatele evangelia a jejich spolupracovníky. Je zveřejněn text modlitby v kostele k dispozici (vzít i domů) a pro každý den text k zamyšlení v kostele na nástěnce.
Výuka 1. třída úterý 13:30; 2. a 3. třída pátek 12:30; 4. a 5. třída pondělí 14:00 zahájení koncem září
náboženství: 6. až 9. třída, gymnasium pátek 14:00 zahájení začátkem října.
V sobotu 12.10. bude ve Studnicích v 11 hodin mše svatá (posvěcena 11.10.1998). Přijede P. Ladislav Hojný, duchovní správce poutního kostela Panny Marie v Malých Svatoňovicích se svými farníky.
V neděli 13.10.2019 v kostele v Hlinsku při mši svaté v 9 hodin bude hrát rytmická skupina ze Sádku u Poličky.
V neděli 13.10.2019 bude sbírka na zvony (pro farnost Hlinsko).
Pozvání pro mládež ve věku od 14 do 17 let na víkend pá 1.- ne 3.11.2019 do Komunitního centra v Rané u Skutče. Více informací na plakátku. Těší se na Vás vedoucí Orelské letní chaloupky.
Poutě: Centrum sv. Jana XXIII. pátek 11.10. v 7:30 hodin. Domov seniorů Drachtinka úterý 12.11. v 10 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.