Mše svaté a svatí 29. – 6.10. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
29.9. neděle 26. v mezidobí svátek sv.Michael,Gabriel,Rafael,archandělé; ct.Antonín Cyril Stojan,biskup
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Josefa Dobiáše a Čestmíra a Miladu Čejkovy V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30.9. pondělí 26. týdne v mezidobí sv. Jeroným, kněz, učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Josefa Hladkého, manželku a Boží požehnání pro celou rodinu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
1.10. úterý 26. týdne v mezidobí sv.Terezie od Dítěte Ježíše,panna,karmelitka OCD,učitelka církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
15´ 17:30 Hamry azylový dům dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
2.10. 1. středa 26. týdne v mezidobí sv. andělé strážní (každý člověk má svého)
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
3.10. 1. čtvrtek 26. týdne v mezidobí sv.Diviš Areopagita,vyznavač; sv.Maxmilián,biskup; bl.Dominik Spadafora,kněz OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Julii a Josefa Málkovy, dcery, zetě a celý rod V
4.10. 1. pátek 26. týdne v mezidobí sv. František z Assisi, jáhen OFM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Bohumíra a Janu Prokopových S
5.10. 1. sobota 26. týdne v mezidobí sv.Palmác,mučedník; sv.Faustyna Kowalská,řeholnice KMBM; bl.Bartolomeo Longo,vyznavač,III.OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za rodiče Štěpánovy, Melicharovy, Stejskalovy a celé ty rody S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží požehnání pro celou rodinu V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) a dobrý úmysl
6.10. 1. neděle 27. v mezidobí sv. Bruno, kněz OCart.
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka a Marii Černých a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V růžencovém a Mimořádném misijním měsíci říjnu se modlíme posvátný růženec, modlitbu Matky Boží, zvlášť za misie. Za ty, kdo dosud nepoznali lásku Boží a je jim hlásáno evangelium. I za jeho hlasatele a jejich spolupracovníky.
Výuka 1. třída úterý 13:30; 2. a 3. třída pátek 13:30; 4. a 5. třída pondělí 14:00 zahájení koncem září
náboženství: 6. až 9. třída, gymnasium pátek 14:00 zahájení začátkem října.
Petice na podporu Charity ČR do 30.9.2019. www.domajedoma.charita.cz. Podpisová místa: Hlinsko: děkanský kostel, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881; Chlum: kostel; Studnice: kaple.
Svatý Otec František vyhlásil měsíc říjen 2019 Mimořádným misijním měsícem. Patrony misií jsou sv. František Xaverský a sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře z Lisieux. Modleme se s nimi za šíření evangelia … .
Svatý Otec František v pátek 4.10. bude mít ´jmeniny´. Modleme se za něho … .
Pátek 4.10.2019 Raná u Hlinska, Komunitní centrum, Večer mladých. Zahájení mší svatou v 18 hodin v kostele. Hostem P. Bc. Petr Vtípil. Plakát.
V neděli 6.10.2019 ve všech kostelích Čech a Moravy bude provedeno sčítání přítomných.
Pozvání pro mládež ve věku od 14 do 17 let na víkend pá 1.- ne 3.11.2019 do Komunitního centra v Rané u Skutče. Více informací na plakátku. Těší se na Vás vedoucí Orelské letní chaloupky.
Poutě: Centrum sv. Jana XXIII. pátek 11.10. v 7:30 hodin. Domov seniorů Drachtinka úterý 12.11. v 10 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.