Mše svaté a svatí 22. – 29. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
22.9. neděle 25. v mezidobí sv.Mořic a druhové,mučedníci; sv.Emeram,biskup,mučeník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Daleckých a syna Josefa V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
23.9. pondělí 25. týdne v mezidobí sv.Pio z Pietrelciny,kněz,OFMCap.; sv.Tekla,panna; sv.Konstanc z Ankony,vyznavač
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za dar víry pro rodinu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
24.9. úterý 25. týdne v mezidobí sv.Gerard z Csanadu,biskup OSB,mučedník; Panna Maria de Mercede; sv.Bystrík,biskup,mučeník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
25.9. středa 25. týdne v mezidobí sv.Kleofáš,vyznavač; bl.Marek Scalabrini z Modeny,kněz OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
26.9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí sv.Kosma a Damián,mučedníci; sv.Pavel VI.,papež; Gedeon,soudce
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Marii a Václava Bouškovy a celou rodinu V
27.9. pátek 25. týdne v mezidobí sv.Vincenc z Paula,kněz CM; sv.Hiltruda,poustevnice
D e n Ch a r i t y
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za P. Bohumíra Velebného a za Bohumilu a Rudolfa S
Sodomkovy a Boží požehnání pro celou rodinu
28.9. sobota 25. týdne v mezidobí slavnost sv.Václav,mučedník,hlavní patron českého národa
sv. Vavřinec Ruiz z Manily a druhové, mučedníci Japonští
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel na poděkování za 50 let společného života a za rodiče S
P 9:00 Dolní Babákov kaple sv. Václava POUŤ dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jaroslava a Marii Mošnerovy, V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) Ludvíka a Věru Bambuchovy a duše v očistci
29.9. neděle 26. v mezidobí sv.Michael,Gabriel,Rafael,archandělé; ct.Antonín Cyril Stojan,biskup
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Josefa Dobiáše a Čestmíra a Miladu Čejkovy V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Děkujeme P. Remešovi za jeho okamžité ujmutí se služby a Vám za modlitby za něho. Bože, náš Otče, děkujeme.
Sbírka na církevní školy v neděli 15.9.2019: Hlinsko 12.185,- ; Chlum 3.552,- ; Studnice 3.840,- ; Včelákov 830,- Kč. Pán Bůh odměň Vaši štědrost.
Výuka náboženství: 1. a 2. třída úterý 13:30; 3. třída pátek 13:30; 4. a 5. třída pondělí 14:00 zahájení koncem září
6. až 9. třída, gymnasium pátek 14:00 zahájení začátkem října.
Petice na podporu Charity ČR do 30.9.2019. www.domajedoma.charita.cz. Podpisová místa: Hlinsko: děkanský kostel, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881; Chlum: kostel; Studnice: kaple.
Svatý Otec František vyhlásil měsíc říjen 2019 mimořádným misijním měsícem. Patrony misií jsou sv. František Xaverský a sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře z Lisieux. Připravujme se s nimi … i příkladem jejich života.
Ve středu 25.9. má narozeniny náš hradecký otec biskup Mons. Jan Vokál (*1958). Vzpomeňme v modlitbě, … .
Pátek 4.10.2019 Raná u Hlinska, Komunitní centrum, Večer mladých. Zahájení mší svatou v 18 hodin v kostele. Hostem P. Bc. Petr Vtípil. Plakát.
Poutě: Dolní Babákov sv. Václav sobota 28.9. v 9 hodin, Centrum sv. Jana XXIII. pátek 11.10. v 7:30 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.