Mše svaté a svatí 15. – 22. 9. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
15.9. neděle 24. v mezidobí Panna Maria Bolestná (Doloris); Sedembolestná Panna Mária,patrónka Slovenska
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Tomáška a jeho rodinu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
16.9. pondělí 24. týdne v mezidobí sv.Ludmila,kněžna,mučednice; bl.Viktor III.,papež OSB
d e n c í r k e v n í ch š k o l
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Josefa Ptáčka, celý rod a duše v očistci V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
17.9. úterý 24. týdne v mezidobí sv.Kornélius,papež,sv.Cyprián,biskup,mučedníci; sv.Robert Bellarmin,biskup,učitel církve
sv.Hildegarda z Bingen,abatyše OSB,učitelka církve; vtištění jizev sv. Františka (stigmata)
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
18.9. středa 24. týdne v mezidobí sv.Josef Kupertinský,kněz OFMConv.; Terezie Neumannová z Konnersreuthu
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
19.9. čtvrtek 24. týdne v mezidobí sv.Januárius,biskup,mučedník; bl.Panna Maria La Salettská
30´ 18:00 Studnice za Hedviku a Antonína Ondráčkovy a celý rod V
20.9. pátek 24. týdne v mezidobí sv.Ondřej Kim Tae-gŏn,kněz, sv.Pavel Chŏng Ha-sang a druhové,Korejští mučedníci
sv. Eustachus, mučedník (ze 14 sv. Pomocníků)
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Emanuela a Annu Kalitovy, rodiče a sourozence S
a Václava Sirového
21.9. sobota 24. týdne v mezidobí svátek sv.Matouš,apoštol,evangelista,mučedník; sv.Jonáš,prorok
m e z i n á r o d n í d e n m í r u
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Arnošta Bukáčka, Josefa Špačka a manželku a duše v očistci S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Annu Balkovy a jejich rody, V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) za Miloslava a Miroslavu Poulovy a jejich rody
22.9. neděle 25. v mezidobí sv.Mořic (Mauritius) a druhové,mučedníci; sv.Emeram (Jimram) biskup,mučeník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Daleckých a syna Josefa V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
S velkou vděčností nebi vítáme od pátku 20.9. domů P. Remeše. Od soboty 20.9.2019 v Centru mše sv. pravidelné. Poděkování P. Vtípilovi za zastoupení.
V neděli 15.9.2019 je sbírka určena pro církevní školy.
Výuka náboženství: 1. a 2. třída úterý 13:30; 3. třída pátek 13:30; 4. a 5. třída pondělí 14:00 zahájení koncem září
6. až 9. třída, gymnasium pátek 14:00 zahájení začátkem října.
Petice na podporu Charity ČR do 30.9.2019. www.domajedoma.charita.cz. Podpisová místa: Hlinsko: děkanský kostel, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881; Chlum: kostel; Studnice: kaple.
Od září 2019 začaly pravidelné aktivity v Centru sv. Jana XXIII.:
pondělí, úterý 11-17 hodiny zpěvu a výuka hry na klavír paní Monika Mašková
středa 15-17 tvořivé dílny pro dospělé
čtvrtek 15-17 skládání z papíru
doma: pletení obvazů pro malomocné Plakáty.
Centrum sv. Jana XXIII.: sobota 21.9.2019 ZOO Jihlava. Přihlášky do 15.9.2019 p. Pejchlová 606 500 035. Plakát.
Poutě: Dolní Babákov sv. Václav sobota 28.9. v 9 hodin, Centrum sv. Jana XXIII. pátek 11.10. v 7:30 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.