12_2019_09_12_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady
12.09.2019 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni PRF:  Josef Jůn st., Tomáš Marek, Petr Čihák, Miroslav Homolka, Josef Remeš, Tomáš Jírů,
Marie Jírů, Libor Knotek, Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník

omluveni PRF: Ivo Bukáček, Lenka Novosadová, Veronika Brabencová, Radek Nováček, Pavel Šotola,
Marie Žampachová

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. Vyúčtování Noci kostelů bude připraveno pro kraj.

3. Na kácení lip byla podána žádost na město. Kolem celé akce bylo několik nedorozumění, které vznikly díky anonymnímu oznámení. Šlo o jistou vlnu nevole a nepochopení záměru pro samotné kácení. Na nástěnku kostela byl vyvěšen člověkem mimo naši farnost anonym. Naštěstí zástupci města se k celé situaci postavili dobře a došlo k neveřejnému jednání. K naší žádosti se také vyjádřily ekologické organizace. Ty se, bohužel, postavily k celé situaci s nepochopením. Můžeme čekat, že se bude celá věc řešit pomaleji. Podstata a hlavní důvod žádosti o skácení byly znečištěné hroby v blízkosti lip. Kvůli nim jsme za farnost vše zkoušeli řešit. Pokud se situace se znečištěnými hroby nezlepší, odpovědnost je tedy nyní na straně města. Farnost nabídla vysázení dvou nových lip s tím, že není v našich silách umývat znečištěné hroby.

4. Elektřina v kostele je v současné době nová. Celý kostel i věž má kompletně novou elektroinstalaci. Vše proběhlo díky pomoci farníků skvěle. Velké díky patří panu V. Plíškovi a M. Malivánkovi. P. Sokol vyjádřil velkou spokojenost nad hotovým dílem. Otázkou je, jak se postavit k lustrům, které jsou v kostele. Jejich stav vyhodnotil el. revizor pan Hladký jako nevyhovující. V současné době jsou lustry vypnuty z důvodu možných problémů. Kostel je dobře nasvícen bočními led. reflektory. Pokud by se našel někdo, kdo by byl ochotný předrátkovat lustry a vše vyčistit, byli bychom rádi. V případě, že by se nikdo nenašel, budou s největší pravděpodobností lustry uloženy na půdu fary do doby jejich oprav.

5. Presbytář je nově odizolován směrem od hřbitova. Po jednání s městem domluvil pan děkan, že budeme přispívat na materiál. Město vykoná na své náklady práce. Vše se bude účtovat, jakmile bude dokončen projekt revitalizace hřbitova.

6. Farnost má přes 425.000,- na opravu zvonů. Vše jde velice dobře. Dárcům patří díky! Firma, která bude připravovat první fázi opravy, přislíbila dokončit práce do konce listopadu 2019. Stávající zvon z roku 1985 by měl mít vyměněné části zavěšení a uveden do provozu. Na tuto opravu by mělo být využito prvních 150.000,-. Dostali jsme na účet 75.000,- od Pardubického Kraje. Velké díky i členu naší farní rady panu P. Šotolovi, který pomohl získat tuto dotaci. Do konce listopadu 2019 by měl být tento stávající zvon opraven. Pan děkan Sokol v rámci dobré situace s dary navrhl farní radě, aby se už dopředu objednal i nový zvon. Měli bychom už peníze na zálohu a věří, že bychom v dohledné době vybrali zbylou částku.

7. Insolvenční správce informoval děkanský úřad, že máme nyní dluh na plyn z roku 2017. Pan děkan společně s paní účetní farnosti E. Brožkovou komunikovali o vzniku chyb a špatných čísel insolvenčního správce. Otec Sokol společně s paní Brožkovou zjistili, že v naší farnosti nejde o nedoplatek, ale naopak jsme přepláceli. Vše by se tedy mělo dát do pořádku. Bohužel, úřad insolvenčního správce nefunguje férově a kdyby pan děkan celou situaci neuměl řešit a hned dluh uhradil, zbytečně bychom platili velké peníze. Místo toho je vše řešeno dobře. Naopak nyní čekáme, že nám budou peníze vráceny.

8. Hodiny na věži kostela v současné době nefungují. Jde o problém menšího dílu hodin, zřejmě prasklé osičky. Otec Sokol je nechal zastavit, aby nedošlo k většímu poškození. Pokud by se pan Cupal mohl podívat na závadu společně s nějakým odborníkem „starým mistrem“, mohli by to třeba opravit za rozumné peníze. V případě, že by to šlo o velkou investici, tak by se oprava přesunula na později. Je tu také varianta, že by chtělo přispět i město. Hodiny na věži kostela jsou pro všechny. Pokud by se chtělo město zapojit, byli bychom rádi.

9. Farnost vlastní na hřbitově dva hroby. Je otázkou, zda by farnost neměla zřídit ještě jeden hrob. Jde o to, že máme hodně kněží – rodáků. Pan děkan bude ještě o situaci jednat.

10. Biskupství poslalo farnímu úřadu pověření pro nové farní akolyty. Máme nové muže, kteří mohou po požehnání otcem Sokolem podávat svaté příjímání a donášet tělo Kristovo nemocným. Jde o Tomáše Marka, Petra Ptáčka a Petra Čiháka. Prošli půlročním kurzem Akolyta 2019, na který dojížděli na biskupství do Hradce Králové. Díky absolvování kurzu a schválení z biskupství budou noví pověření akolyté. Jejich první společné podávání těla Páně bude 22.9. při ranní nedělní mši svaté v Hlinsku.

11. Před zimou se vrátí koberec do kostela. Po diskuzi členů rady byl schválen prostřední koberec. Takže povede tedy od oltáře k zadní mříži. Boční koberce se zatím do kostela dávat nebudou.

12. Společně s kobercem budou do kostela umístěny také tepelné hříbky na plyn. Máme je zdarma zapůjčené z Centra Jana XXIII.

Příští zasedání PRF+ERF bude 21.11.2019 v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák