11_2019_04_25_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady
25.04.2019 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni PRF: Ivo Bukáček, Josef Jůn st., Tomáš Marek, Petr Čihák, Lenka Novosadová, Miroslav Homolka,
Josef Remeš, Veronika Brabencová, Radek Nováček, Pavel Šotola, Tomáš Jírů, Marie Jírů

omluveni PRF:  Marie Žampachová, Libor Knotek, Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. Slavnost Božího těla bychom slavili v neděli. Mše svatá by byla posunuta na 8.00 hod.
– vycházelo by se z bočního vchodu kostela
– první zastavení U Krista Krále, druhé u fary, třetí před kostelem, čtvrté v kostele

3. Večer chval / 10.5. v pátek po večerní mši svaté, sbor farnosti Havlíčkův Brod / tento pátek nebude májová pobožnost / Bude vystavena eucharistie. (připravit plakát)

4. Farní stromy v blízkosti hřbitova obsazuje ptactvo, znečišťuje hroby a mnozí si na to chodí stěžovat. Navrhujeme připravit žádost na MÚ o kácení těchto stromů (jedná se o dvě lípy). Pokud bude schválena, kácet se bude na podzim. V případě zamítnutí žádosti se budou stěžovatelé směrovat na město.

5. Revize hasících přístrojů je pro farnost nutná.

6. Připravujeme žádost na novou elektroinstalaci a zároveň se domlouvají slevy v rámci elektro-materiálu. Otec Sokol se s našimi farními elektrikáři domlouvá, abychom vše měli v pořádku připravené a mohli se dát do prací.

7. Výmalba kostela bude plánována na závěr všech prací v kostele. Nyní to není možné s ohledem na velkou vlhkost. Je třeba odkopat hlínu od kostela a snažit se ho odvlhčit. Vše se bude muset připravit v rámci projektu. Důvodem je to, že kolem kostela farnost nemá žádný pozemek. Tím je myšleno, že nemáme ani jeden metr od zdi nemovitosti, jak tomu bývá obvyklé. Takže obnova a odvlhčení jsou mnohem složitější. Navíc uvnitř kostela je mramorový sokl, který také táhne vlhkost. Otec Sokol bude připravovat případné návrhy řešení.

8. Farní den
– po ranní nedělní mši svaté by začal farní den s farním obědem
– mládež má připraveno osm stanovišť pro hry a zábavu
– mohli bychom opět grilovat maso a zároveň grilovat langoše či bramboráky
– otec Sokol by sehnal zmrzlinu a palačinky

9. Připravuje se leták, web i další propagace spojena s rekonstrukcí zvonů.

10. Noc kostelů se připravuje na 24.5. v pátek. Prosíme všechny o pomoc a případné občerstvení. Kromě hlineckého kostela bude otevřen také kostel ve Včelákově, Chlumu a také kaple ve Studnicích.

11. Brigáda na úklid koberců v kostele

Zapsal: Petr Čihák