Mše svaté a svatí 8. – 15. 9. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
8.9. 1. neděle 23. v mezidobí svátek Narození Panny Marie
Mezinárodní den gramotnosti
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel POUŤ za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marušku Benákovu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
9.9. pondělí 23. týdne v mezidobí sv.Petr Klaver,kněz TJ,misionář; bl.Alfonza Maria Eppingerová,panna,řeholnice CSSsS
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Ladislava Linka, bratra a rodiče Linkovy a Bouškovy V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
10.9. úterý 23. týdne v mezidobí bl. Karel Spinola, kněz TJ, mučedník Nagasaki
sv. Mikuláš Tolentinský, kněz OESA; bl.Klára Yamada,mučednice
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
11.9. středa 23. týdne v mezidobí sv.Emilián z Vercelli,biskup; ct.Anna Marie Zelíková,vyznavačka,T.O.Carm.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
12.9. čtvrtek 23. týdne v mezidobí Jméno Panny Marie; sv.Quido z Anderlechtu,vyznavač
30´ 18:00 Studnice za Václava a Zdenu Imramovských a za synovce Václava V
13.9. pátek FATIMSKÝ DEN sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Pavla a Marii Krejčovy a ty celé rody S
17:45 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.9. sobota 23. týdne v mezidobí svátek Povýšení Svatého Kříže
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka Janečka a Martina Novotného S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Rózu Trellovou V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
15.9. neděle 24. v mezidobí Panna Maria Bolestná (Doloris) [Sedembolestná, patrónka Slovenska]
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Tomáška a jeho rodinu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Výuka náboženství: 1. a 2. třída úterý 13:30 zahájení koncem září
3. třída pátek 13:30 koncem září
4. a 5. třída pondělí 14:00 koncem září
6. až 9. třída, gymnasium pátek 14:00 začátkem října
Prosíme o podporu Charity ČR pro záchranu její poskytované domácí zdravotní péče podpisem petice do 30.9.2019.
www.domajedoma.charita.cz. Podpisová místa: Hlinsko: děkanský kostel Narození Panny Marie, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881; Chlum: kostel svatých Petra a Pavla; Studnice: kaple sv. Zdislavy.
Od září 2019 začaly pravidelné aktivity v Centru sv. Jana XXIII.:
pondělí, úterý 11-17 hodiny zpěvu a výuka hry na klavír paní Monika Mašková
středa 15-17 tvořivé dílny pro dospělé
čtvrtek 15-17 skládání z papíru
doma: pletení obvazů pro malomocné Plakáty.
Centrum sv. Jana XXIII. v sobotu 21.9.2019 do ZOO Jihlava. Autobus odjezd 9:30 od OD ´Růže´ na sídlišti v Hlinsku, návrat 17 hodin). Cena 200,- Kč (jízdné, vstup, dárek). Přihlášky do 15.9.2019 paní Pejchlová 606 500 035. Plakát.
V neděli 15.9.2019 bude sbírka na církevní školy.
Poutě: Hlinsko Narození Panny Marie neděle 8.9.2019; Dolní Babákov sv. Václav sobota 28.9. v 10 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.