Mše svaté a svatí 1. – 8. 9. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
1.9. 1. neděle 22. v mezidobí sv.Jiljí, opat; sv.12 bratří mučedníků (Afrika); Jozue, prorok
Světový den modliteb za péči o stvoření; požehnání žákům, studentům do nového školního roku
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Marii a Antonína Šindeláře a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
2.9. pondělí 22. týdne v mezidobí sv.Justus,biskup; bl.Ingrid Elovsdotter ze Skänninge,vdova,mniška OP
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Zdeňka Kopeckého, Marii Mičkovou, Jolanu Vrabcovu, Věru V
Kudláčkovou, Evu Daleckou, Hanu Vaňkovou, Hanu Havlíčkovou,
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
3.9. úterý 22. týdne v mezidobí sv.Řehoř I. Veliký,papež,učitel církve; sv.Basilisa,panna,mučednice
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
20´ 17:30 Hamry – Azylový dům dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
4.9. 1. středa 22. týdne v mezidobí sv.Rozálie,panna,poustevnice; sv.Ida z Herzfeldu,vdova; Mojžíš,prorok
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
5.9. 1. čtvrtek 22. týdne v mezidobí sv. Viktorin,biskup,mučedník; sv.Charbel z Edessy,mučedník
sv. Matka Tereza z Kalkaty, řeholnice MC;
30´ 18:00 Studnice za Ludmilu a Josefa Koudelkovy, vnučku Moniku V
6.9. 1. pátek 22. týdne v mezidobí sv. Magnus, opat; sv. Zachariáš, prorok
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Karla Blažka, P. Antonína Sokola, za Boží S
požehnání a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny
7.9. 1. sobota 22. týdne v mezidobí svatí Melichar Grodecký, Marek Křižan, Štěpán Pongrácz
kněží TJ, „Košičtí“ mučedníci
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za 82 let života a za rodinu Zavřelovu, Bártovu, S
Starýho a Krčilovu
P 11:00 Studnice svatba se mší svatou S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jolanu Vrabcovu V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
8.9. neděle 23. v mezidobí svátek Narození Panny Marie
Den gramostnosti
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel POUŤ za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marušku Benákovu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Od září 2019 bude v Centru sv. Jana XXIII. modlitba svatého růžence Večeřadla MKH od 18 hodin.
Přihláška do náboženství je v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
Prosíme o vyplnění a předání do sakristie v Hlinsku či poštovní schránky na faře v Hlinsku. Děkujeme.
Prosíme o podporu Charity ČR pro záchranu její poskytované domácí zdravotní péče podpisem petice do 30.9.2019.
www.domajedoma.charita.cz. Podpisová místa: Hlinsko: děkanský kostel Narození Panny Marie, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881; Chlum: kostel svatých Petra a Pavla; Studnice: kaple sv. Zdislavy.
Centrum sv. Jana XXIII. v sobotu 21.9.2019 do ZOO Jihlava. Autobus odjezd 9:30 od OD ´Růže´ na sídlišti v Hlinsku, návrat 17 hodin). Cena 200,- Kč (jízdné, vstup, dárek). Přihlášky do 15.9.2019 paní Pejchlová 606 500 035. Plakát.
Duchovní správa děkuje všem za pomoc při velkém úklidu kostela a fary v Hlinsku v sobotu 31.8.2019 od 9:30). Pán Bůh Vám zaplať.
Poutě: Hlinsko Narození Panny Marie neděle 8.9.2019; Dolní Babákov sv. Václav sobota 28.9. v 10 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.