Mše svaté a svatí 25. 8. – 1. 9. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
25.8. neděle 21. v mezidobí sv.Ludvík IX.,král,III.OFM; sv.Benedikt a druzi (Jan,Matouš,Izák,Kristin),řeholníciOFM,mučedníci
sv. Josef Kalasanský, kněz SchP; bl. Metoděj Dominik Trčka, kněz CSsR, mučedník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka a Antonína Pokorných a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
26.8. pondělí 21. týdne v mezidobí Panna Maria Čenstochovská; ct.Martin Středa, kněz SJ; sv.Miriam od Ukřižovaného,řeholnice OCD
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Ladislava a Marii Procházkovy a jejich rodiče V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
27.8. úterý 21. týdne v mezidobí sv.Monika,vyznavačka; bl.Marie del Pilar Izquierdo Albero,řeholnice; sv.Rufus,mučedník
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
28.8. středa 21. týdne v mezidobí sv.Augustin z Hyppo,biskup,učitel církve; P.Maria KRÁLOVNA A MATKA KONCE ČASŮ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
14:30 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb paní Jany Navrátilové se mší svatou S
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
29.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí Umučení sv.Jana Křtitele; bl.Bronislava,řeholnice OPraem.
30´ 18:00 Studnice za Rudolfa a Růženu Sázavovy a rodiče z obojí strany V
30.8. pátek 21. týdne v mezidobí sv.Fiakr,poustevník; sv.Felix a Adaukt,mučedníci; bl.Esţfān Nehmé,mnich OLM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii a Františka Růžičkovy, jejich rodiče S
a Boží požehnání pro celé rodiny
31.8. sobota 21. týdne v mezidobí sv.Rajmund Nonnatus,řeholník OdeM; Josef z Arimatie, Nikodém,vyznavači
Panna Maria Matka Útěchy a Uzdravení nemocných
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za manžela, sourozence a rodiče, za 86 roků života S
a Boží požehnání pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
1.9. neděle 22. v mezidobí sv.Jiljí,opat; sv.Dvanáct bratří mučedníků Afrika; Jozue,nástupce Mojžíše
Světový den modliteb za péči o stvoření; požehnání žáků, studentům do nového školního roku
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Marii a Antonína Šindeláře a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Za Vaši štědrost při sbírce na zvony z neděle 18.8.2019 Pán Bůh Vám odplať:
Hlinsko 36.439,- Chlum 2.089,- Studnice 5.965,- Vortová 1.350,- DS Drachtinka 200,- Kč.
Možnost přispět na dar Svatému otci trvá do konce srpna 2019. V Hlinsku vzadu v kostele je označena pokladnička. Pán Bůh Vám zaplať za dar … i za Vaše modlitby za něho.
Přihláška do náboženství je v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
Prosíme o vyplnění a předání do sakristie v Hlinsku či poštovní schránky na faře v Hlinsku. Děkujeme.
Duchovní cvičení pro všechny út17.-ne22.9.2019 Hrotovice u Třebíče s P. Anthony Saji, knězem kongragace vincentinů VC. Ubytování, plná penze cena cca 5.000,- Kč. Přihlášení: 606 627 363. Plakát. https://cz.frbill.net/
Prosíme o podporu Charity ČR pro záchranu její poskytované domácí zdravotní péče podpisem petice do 30.9.2019.
www.domajedoma.charita.cz. Podpisová místa: Hlinsko: děkanský kostel Narození Panny Marie, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881; Chlum: kostel svatých Petra a Pavla; Studnice: kaple sv. Zdislavy.
Centrum sv. Jana XXIII. v sobotu 21.9.2019 do ZOO Jihlava. Autobus odjezd 9:30 od OD ´Růže´ na sídlišti v Hlinsku, návrat 17 hodin). Cena 200,- Kč (jízdné, vstup, dárek). Přihlášky do 15.9.2019 paní Pejchlová 606 500 035. Plakát.
Prosíme všechny o pomoc při velkém úklidu kostela a fary v Hlinsku v sobotu 31.8.2019 od 9:30 (jako příprava na vikariátní setkání kněží). Veliké Pán Bůh zaplať.
Poutě: Hlinsko Narození Panny Marie neděle 8.9.2019; Dolní Babákov sv. Václav sobota 28.9. v 10 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.