Mše svaté a svatí 18. – 25. 8. 2019 (1)

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
18.8. neděle 20. v mezidobí sv.Helena,císařovna,vyznavačka; bl.Manes Guzmán,kněz OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Františka Černých V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová – Nanebevzetí P. Marie – POUŤ dle kalendáře intencí V
19.8. pondělí 20. týdne v mezidobí sv.Jan Eudes,kněz CJM; sv.Sixtus III.,papež
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Růženu Štorkovou, rodinu Štorkovou a Štěpánkovou V
20.8. úterý 20. týdne v mezidobí sv.Bernard z Clairvaux,opat OCist.,učitel církve; sv.Samuel,prorok
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
21.8. středa 20. týdne v mezidobí sv.Pius X.,papež; sv.Bernard Tolomei,opat olivetánů
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
22.8. čtvrtek 20. týdne v mezidobí Panna Maria Královna; sv.Filip Benicius,kněz OSM
30´ 18:00 Studnice za Josefa Homolku a Jiřího Šustra V
23.8. pátek 20. týdne v mezidobí sv.Růžena Flores z Limy,panna,řeholnice III. OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Evžena Filipa, rodiče a sourozence S
24.8. sobota 20. týdne v mezidobí svátek sv.Bartoloměj (Nathanael),apoštol,mučedník
sv. Emilie de Vialar, řeholnice
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za dobrý průběh operace a dar zdraví pro dceru S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
25.8. neděle 21. v mezidobí sv. Ludvík IX., král a vyznavač, III. OFM
sv. Benedikt a druhové (Jan, Matouš, Izák, Kristin), řeholníci OFM, mučedníci
sv.Josef Kalasanský,kněz SchP; bl.Metoděj Dominik Trčka,kněz CSsR,mučedník
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka a Antonína Pokorných a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Sbírka dnešní neděle 18.8.2019 je na zvony v Hlinsku (Včelákov běžná sbírka). Pán Vám odplať Vaši štědrost.
Modlitby Matek v pondělí 19.8.2019 nebudou.
Mše svaté v Centru sv. Jana XXIII. budou tento týden pouze ve středu 21.8. a v pátek 23.8. v 7:30.
Možnost přispět na dar Svatému otci trvá. V Hlinsku vzadu v kostele je označena pokladnička – do konce srpna 2019.
Bude předán při národní pouti do Říma 11.-13.11.2019 v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
(je z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače). Pán Bůh Vám zaplať za dar … i za Vaše modlitby za něho.
Přihláška do náboženství je v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
Prosíme o vyplnění a předání do sakristie v Hlinsku či poštovní schránky na faře v Hlinsku. Děkujeme.
Duchovní cvičení pro všechny út17.-ne22.9.2019 Hrotovice u Třebíče s P. Anthony Saji, knězem kongragace vincentinů VC. Ubytování, plná penze cena cca 5.000,- Kč. Přihlášení: 606 627 363. Plakát. https://cz.frbill.net/
Prosíme o podporu Charity ČR pro záchranu její poskytované domácí zdravotní péče podpisem petice do 30.9.2019.
Více na www.domajedoma.charita.cz (text petice lze vytisknout a sbírat podpisy i soukromě). Podpisová místa:
Hlinsko: děkanský kostel Narození Panny Marie, Centrum sv. Jana XXIII., Textil-koberce u Boháčů, Wilsonova 881
Chlum: kostel svatých Petra a Pavla; Studnice: kaple sv. Zdislavy. Děkujeme.
V kostele v Hlinsku na stolku je podpisový arch petice pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Bude do dnešní neděle 18.8.2019. Potom se odešle organizátorům. Prosíme, připojte se. Děkujeme.
Duchovní správa děkuje za pokračování v práci na elektroinstalaci na kúru i za následný úklid. Pán Bůh zaplať.
Poutě: Vortová Nanebevzetí Panny Marie neděle 18.8.2019 10:30; Hlinsko Narození Panny Marie neděle 8.9.2019.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.