Mše svaté a svatí 11. – 18. 8. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
11.8. neděle 19. v mezidobí sv. Klára z Assisi, řeholnice OSC; sv. Filomena, panna, mučednice; sv. Zuzana Římská, panna a mučednice
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí S
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Martu Černou, rod Černých a Řádků V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
12.8. pondělí 19. týdne v mezidobí sv. Euplus, jáhen, mučedník; sv. Jana Františka Frémiot de Chantal, vdova, řeholnice OVM; bl. Jan ze Salerna, kněz OP
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Annu a Oldřicha Truncovy, za potřebné dary pro celou rodinu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
13.8. úterý FATIMSKÝ DEN sv. Jan Berchmans, řeholník SJ; sv. Poncián, papež a sv. Hyppolit, kněz, mučedníci; zesnutí Panny Marie
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.8. středa 19. týdne v mezidobí památka sv. Maxmilián Maria Kolbe, kněz OFMConv., mučedník; ;
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
15.8. čtvrtek 19. týdne v mezidobí slavnost Nanebevzetí Panny Marie; sv. Stanislav Kostka, vyznavač TJ; sv. Tarsicius, mučedník Eucharistie
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelé farníky S
30´ 18:00 Studnice za Josefa Vaška V
16.8. pátek 19. týdne v mezidobí sv. Štěpán I. Uherský, král a vyznavač; ; sv. Roch, poutník a mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Marii Hladkých a požehnání pro celou rodinu S
17.8. sobota 19. týdne v mezidobí sv. Myron, kněz, mučedník; ; sv. Hyacint z Polska, kněz OP
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
18.8. neděle 20. v mezidobí sv. Helena, císařovna, vyznavačka; ;bl. Manes Guzmán, kněz OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Františka Černých V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 10:30 Vortová – Nanebevzetí P. Marie – POUŤ dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Mše svaté v Centru sv. Jana XXIII. budou tento týden pouze ve čtvrtek 15.8. a v pátek 16.8. v 7:30. P. Remeš nastoupil do nemocnice. Děkujeme za jeho službu Kristova kněze. Prosíme, modleme se za něho. Pán Vám odplať.
Možnost přispět na dar Svatému otci trvá. V Hlinsku vzadu v kostele je označena pokladnička – do konce srpna 2019.
Bude předán při národní pouti do Říma 11.-13.11.2019 v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
(je z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače). Pán Bůh Vám zaplať za dar … i za Vaše modlitby za něho.
Přihláška do náboženství je v kostele v Hlinsku vzadu na stolku.
Prosíme o vyplnění a předání do sakristie v Hlinsku či poštovní schránky na faře v Hlinsku. Děkujeme.
Duchovní cvičení pro všechny út17.-ne22.9.2019 Hrotovice u Třebíče s P. Anthony Saji, knězem kongragace vincentinů VC. Ubytování, plná penze cena cca 5.000,- Kč. Přihlášení: 606 627 363. Plakát. https://cz.frbill.net/
Dnes v neděli 11.8.2019 v 17:30 fara Hlinsko: Katolické společenství Dvou Srdcí LÁSKY Pána Ježíše a Panny Marie. Zakladatel P. Montfort Okka, kněz SHL z Nigerie. Přiblížení jejich způsobu života a pozvání k připojení se k jejich úsilí za záchranu všech duší pro nebe. Plakát.
V kostele v Hlinsku na stolku je podpisový arch petice pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Bude tam do neděle 18.8.2019. Potom se odešle organizátorům. Prosíme, připojte se. Děkujeme.
V neděli 18.8.2019 bude sbírka na zvony v Hlinsku (Včelákov běžná sbírka). Pán Vám odplať Vaši štědrost.
Poutě: Vortová Nanebevzetí Panny Marie neděle 18.8.2019 10:30; Hlinsko Narození Panny Marie neděle 8.9.2019.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.