Mše svaté a svatí 4. – 11. 8. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
4.8. 1.neděle 18. v mezidobí slavnost Boha Otce
sv. Jan Maria Vianney, kněz, farář arský
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka a Blaženu Osmikovy a celý rod R
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
5.8. pondělí 18. týdne v mezidobí posvěcení římské basiliky Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore)
sv.Nonna,vdova,řeholnice; sv.Oswald z Northumbrije,král,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace volná V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
6.8. úterý 18. týdne v mezidobí svátek Proměnění Páně na hoře Tábor
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
8:15 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel prosba za proměnu srdcí k přijetí Boha – LÁSKY S
7.8. středa 18. týdne v mezidobí slavnost Boha Otce
sv.Sixtus II.,papež,mučedník a druhové; sv.Kajetán z Thienny,řeholník CR
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
8.8. čtvrtek 18. týdne v mezidobí sv.Dominik Guzmán,řeholník OP; sv.Ciriak,jáhen,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za rod Řádků a dceru Martu V
9.8. pátek 18. týdne v mezidobí svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Steinová),
řeholnice OCarm., patronka Evropy; sv. Roman, mučedník;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Bohuslavu Tomšíkovou, rodinu Burkoňovou a Brabcovu
10.8. sobota 18. týdne v mezidobí svátek sv. Vavřinec, jáhen, mučedník
Eugenia Elisabetta Ravasiová, řeholnice OLA
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
11.8. neděle 19. v mezidobí sv.Klára z Assisi,řeholnice OSC; sv.Filomena,panna,mučednice
sv. Zuzana Římská, panna, mučednice
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Martu Černou, rod Černých a Řádků V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Možnost přispět na dar Svatému otci trvá. V Hlinsku vzadu v kostele je označena pokladnička – do konce srpna 2019.
Bude předán při národní pouti do Říma 11.-13.11.2019 v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
(je z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače). Pán Bůh Vám zaplať za dar … i za Vaše modlitby za něho.
Mše svatá (pravidelná) první úterý v měsíci v Azylovém domě v Hamrech 6.8.2019 nebude.
Večeřadlo MKH v úterý v Centru sv. Jana XXIII. bude v úterý 6.8.2019 mimořádně v 8:15.
Sobota 10.8.2019 Centrum sv. Jana XIII. 9-13 hodin Enkaustika (malování voskem), 14-18 hodin přenos fotografií na dřevo, plátno, sklo (400 Kč/dítě, 500 Kč/dospělý od 6 let až do stáří). Přihlášky: 606 500 035 do 6.8.2019. Plakát.
Neděle 11.8.2019 17:30 Hlinsko fara: Pro Koho žije Katolické společenství Dvou Srdcí LÁSKY Pána Ježíše a Panny Marie. Pozvání všem … prožít s nimi jejich den s připojením se k jejich úsilí za záchranu všech duší pro nebe. Plakát.
Poutě: Vortová Nanebevzetí Panny Marie neděle 18.8.2019 10:30; Hlinsko Narození Panny Marie neděle 8.9.2019.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.