Mše svaté a svatí 28. 7. – 4. 8. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
28.7. neděle 17. v mezidobí sv.Viktor I.,papež; sv.Nazarius a sv.Celsus,mučedníci
30´ 7:30 Včelákov – sv.Maří Magdalena POUŤ dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Annu Truncovu, manžela Oldřicha, Aničku a vnuka Pavlíčka V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
P 12:00 Vítanov – kaple sv. Anny POUŤ S
29.7. pondělí 17. týdne v mezidobí sv. Marta z Betánie, vyznavačka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Františka a Annu Balkovy a celé jejich rody V
za Miroslavu a Miloslava Poulovy a jejich rodiče
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
30.7. úterý 17. týdne v mezidobí sv.Petr Chryzolog,biskup,učitel církve; sv.Rufin z Assisi,biskup,mučedník
sv. Leopold Bogdan Mandić z Castronovo, kněz OFMCap.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
31.7. středa 17. týdne v mezidobí sv. Ignác z Loyoly, kněz, řeholník SJ
bl.Zdenka Schlelingová,panna,mučednice,řeholnice SCSC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
1.8. 1.čtvrtek 17. týdne v mezidobí sv.Alfons Maria z Liguori,biskup CSsR,učitel církve; sv.Petr Faber,kněz SJ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za rodiče Zavřelovy a Josefa Zavřela a manželku V
2.8. 1.pátek 17. týdne v mezidobí Panna Maria Andělská z Porciunkule (Assisi); sv.Eusebius z Vercelli,biskup,mučedník
sv.Petr Julián Eymard, kněz,řeholník SSS; bl. Jana z Azy,matka sv.Dominika Guzmána
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Josefa Doležala, za Boží požehnání S
3.8. 1.sobota 17. týdne v mezidobí sv.Lydie,vyznavačka; sv.Eufronius z Autun,biskup; Nalezení sv.Štěpána
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE za Annu Vrbiakovou s manželem, Annu Mikulovskou s manželem a S
synem, Martu Gavenčiakovou, Marii Šebkovou, umírající a duše v očistci
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Janu Halamkovy, jejich rodiče a V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) ostatní živé i zemřelé z jejich rodů
4.8. 1.neděle 18. v mezidobí slavnost Boha Otce; sv.Jan Maria Vianney,kněz,farář arský
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka a Blaženu Osmikovy a celý rod V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Dveřní sbírka z neděle 14.7.2019 na dar Svatému Otci ve formě označené pokladničky v Hlinsku vzadu v kostele trvá. Dar bude předán při národní pouti do Říma 11.-13.11.2019 v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ (z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače). Pán Bůh Vám zaplať … i za Vaše modlitby za něho.
V pondělí 29.7.2019 v 18 hodin je v modlitebně ČCE na Tvrzi v Hlinsku společná modlitba za náš národ. Plakát.
Od úterý 13. do neděle 18.8.2019 je v Chotěboři celostátní setkání animátorů. Plakát.
V Hlinsku vzadu v kostele je petiční arch na podporu obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Je možné se podepsat do neděle 18.8.2019.
Naši otcové biskupové nás zvou do Říma ke Svatému otci 11.-13.11.2019 na národní pouť k výročí sv. Anežky České.
Poutě: Včelákov svatá Maří Magdaléna neděle 28.7.2019 7:30; Vítanov sv. Anna neděle 28.7.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.