Mše svaté a svatí 21. – 28. 7. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
21.7. neděle 16. v mezidobí sv.Vavřinec z Brindisi,kněz OFMCap.,učitel církve; sv.Praxeda,mučednice
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Josefa Dobiášovy a syna Josefa V
15´ 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
22.7. pondělí 16. týdne v mezidobí svátek sv. Marie Magdaléna, vyznavačka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace na poděkování za 8 let manželství V
s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
23.7. úterý 16. týdne v mezidobí svátek sv.Brigita Švédská,vdova,řeholnice OSSS,patronka Evropy
bl. Vasil Hopko, biskup, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
24.7. středa 16. týdne v mezidobí sv. Kristina z Bolseny, panna, mučednice
sv.Šarbel Machlúf,kněz OLM; sv.Eufrázie Mladší,panna
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
25.7. čtvrtek 16. týdne v mezidobí svátek sv. Jakub Starší (Větší), apoštol, mučedník; sv.Kryštof,mučedník;
bl.Marie Kowalská od Dítěte Ježíše,řeholnice OSCCap.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Jana a Ludmilu Danielovy a celý rod V
26.7. pátek 16. týdne v mezidobí sv. Jáchym a sv. Anna, rodiče Panny Marie
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel poděkování za dar života s prosbou o požehnání
do dalších let pro celou rodinu S
27.7. sobota 16. týdne v mezidobí sv.Gorazd,arcibiskup a druhové (český patron); sv.Pantaleon,mučedník
bl. Marie Magdalena Martinengo di Barco, řeholnice OSCICap.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu Zavřelovou, manžela a dceru Aničku S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu a Emanuela Kalitovy, rodiče a V
kdo z vážných důvodů nemůže v neděli s nedělní platností sourozence a Václava Sirového
28.7. neděle 17. v mezidobí sv.Viktor I.,papež; sv.Nazarius a sv.Celsus,mučedníci
30´ 7:30 Včelákov – sv.Maří Magdalena POUŤ dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Annu Truncovu, manžela Oldřicha, Aničku a vnuka Pavlíčka V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
12:00 Vítanov – kaple sv. Anny POUŤ S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 14.7.2019 je dveřní sbírka na dar Svatému Otci. Bude předán při národní pouti do Říma 11.-13.11.2019 v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ (z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače). V Hlinsku je vzadu v kostele označená pokladnička. Bude tam ponechána delší dobu. Pán Bůh Vám zaplať … i za Vaše modlitby za něho.
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují v kostele v Hlinsku na elektroinstalaci i za následný úklid.
Poděkování všem, kdo v kostelích i kaplích zastávají službu sakristiána (kostelníka). Prosíme: přihlašte se další noví.
Pro děkanský kostel v Hlinsku, pro Centrum sv. Jana XXIII. i pro kapli ve Studnicích. Děkujeme.
Nadační fond Betlém nenarozeným vyhlásilo výběrové řízení na SPRÁVCE AZYLOVÉHO DOMU v Hamrech. Přihlášky do 25.7.2019 (Holenova@nfbetlem.cz, telefon: 732 171 373. Nástup 1.9.2019, příp. dříve. Více nástěnka.
Poutě: Včelákov svatá Maří Magdaléna neděle 28.7.2019 7:30; Vítanov sv. Anna neděle 28.7.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.