Mše svaté a svatí 14. – 21. 7. 2019

 

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
14.7. neděle 15. v mezidobí bl. Hroznata, řeholník OPraem., mučedník, český patron
sv. Kamil de Lellis, kněz MI
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Jehličkovu a Sotonovu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15.7. pondělí 15. týdne v mezidobí sv. Bonaventura, biskup OFM, učitel církve
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Annu a Jaroslava Preislerovy a jejich rodiče V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
16.7. úterý 15. týdne v mezidobí Panna Maria Karmelská
výročí posvěc. katedrály Božského Spasitele Ostrava 1897
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
17.7. středa 15. týdne v mezidobí bl. Česlav a sv. Hyacint Polský, kněží OP
bl. Petr Pavel Gojdič, biskup a mučedník
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
18.7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí sv. Emilián z Dorostolu, mučedník
30´ 18:00 Studnice za Josefa Jůna, rodiče, zetě a vnuka V
19.7. pátek 15. týdne v mezidobí sv. Makrina ml., panna, vyznavačka
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jiřího a Josefa Vaškovy a rodiče Šafránkovy S
20.7. sobota 15. týdne v mezidobí sv. Eliáš (Tišbejský), starozákonní prorok
sv. Apolinář z Ravenny, biskup a mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jaroslavu Halíkovou a její rodiče S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Marii a Františka Růžičkovy a ten rod V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
21.7. neděle 16. v mezidobí sv. Vavřinec z Brindisi, kněz OFMCap., učitel církve
sv. Praxeda, mučednice
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Marii a Josefa Dobiášovy a syna Josefa V
15´ 10:30 Vortová dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 14.7.2019 je dveřní sbírka na dar Svatému Otci. Bude předán při národní pouti do Říma 11.-13.11.2019 v podobě KORUNY SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ (z dílny umělce Daniela Ignáce Trubače). V Hlinsku je vzadu v kostele označená pokladnička. Bude tam ponechána delší dobu. Pán Bůh Vám zaplať … i za Vaše modlitby za něho.
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují v kostele v Hlinsku na elektroinstalaci i za následný úklid.
Poděkování všem, kdo v kostelích i kaplích zastávají službu sakristiána (kostelníka). Prosíme: přihlašte se další noví.
Pro děkanský kostel v Hlinsku, pro Centrum sv. Jana XXIII. i pro kapli ve Studnicích. Děkujeme.
V Centru sv. Jana XXIII. je od pondělí 15. do pátku 19.7.2019 příměstský tábor. Proto:
1) mše svaté zde budou jen v sobotu 20. a neděli 21.7.2019 v 7:30;
2) modlitba svatého růžence Večeřadla v úterý 16.7.2019 začíná v 18 hodin.
V neděli 21.7.2019 je v kapli ve Vortové mše svatá v 10:30.
Centrum sv. Jana XXIII. sbírá bavlněné látky (i zbytky cca 50 cm) pro nemocnici v Havl. Brodě (k ušití ´polštářku-srdíčka´). Předat lze po dohodě – telefon: 734 435 485 paní L. Pavlišová, 606 500 035 paní P. Pejchlová. Plakát.
Nadační fond Betlém nenarozeným vyhlásilo výběrové řízení na SPRÁVCE AZYLOVÉHO DOMU v Hamrech. Přihlášky do 25.7.2019 (Holenova@nfbetlem.cz, telefon: 732 171 373. Nástup 1.9.2019, příp. dříve. Více nástěnka.
Poutě: Včelákov svatá Maří Magdaléna neděle 28.7.2019 7:30; Vítanov sv. Anna neděle 28.7.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.