Mše svaté a svatí 7. – 14. 7. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
7.7. 1. neděle 14. v mezidobí sv.Wilibald,biskup Eichstädt; bl.Benedikt XI.,papež OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
20´ 11:00 Studnice za Vladimíra Jehličku B
8.7. pondělí 14. týdne v mezidobí sv.Kilián a druhové,biskup,mučedníci; bl.Evžen III.,papež; sv.Disibod z Disibodenbergu,mnich
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
11:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřeb paní Ireny Břízové se mší svatou
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za rodinu Svobodovu, dceru Marii a rodiče z obojí strany V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
9.7. úterý 14. týdne v mezidobí sv. Veronika Giulianiová, řeholnice OSCICap.;
sv.Augustin Žao Rong,kněz a druzi,mučedníci; sv.Jan Heer Kolínský,kněz OP,a druzi,mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
10.7. středa 14. týdne v mezidobí sv.Amálie (Amalberga),řeholnice,vyznavačka; sv.Erik IX. Jedvarson Švédský,král mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
11.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí svátek sv. Benedikt z Nursie, opat OSB, patron Evropy
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Josefa Myšku, rodiče, sourozence a celý rod V
12.7. pátek 14. týdne v mezidobí sv.Jan Qualbert,opat CVUOSB; sv.Ludvík a Zélie Martinovi,vyznavači
Clayton Anthony Fountain, touhou OCSO
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Milana Trunce, rodiče, Boží požehnání pro celou rodinu S
13.7. sobota FATIMSKÝ DEN sv.Jindřich II.,císař,vyznavač; sv.Markéta Antiochijská,panna,mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jiřího Mareše a celý rod S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Janečkovy a Šotolovy V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
17:45 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.7. neděle 15. v mezidobí bl.Hroznata,řeholník OPraem.,mučedník,český patron; sv.Kamil de Lellis,kněz MI
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Jehličkovu a Sotonovu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Za Vaši štědrost při sbírce na opravy kostela v Hlinsku v neděli 30.6.2019 Pán Bůh Vám odplať:
Hlinsko 12.092,- Centrum 1.253,- Chlum 1.722,- Studnice 1.750,- Stan 1.740,- Kč.
Mše svatá ve Studnicích v neděli 7.7.2019 je mimořádně v 11 hodin s udílením sv. křtu.
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují v kostele v Hlinsku na elektroinstalaci i za následný úklid.
Poděkování všem, kdo v kostelích i kaplích zastávají službu sakristiána (kostelníka). Prosíme: přihlašte se další noví.
Pro děkanský kostel v Hlinsku, pro Centrum sv. Jana XXIII. i pro kapli ve Studnicích. Děkujeme.
Centrum sv. Jana XXIII. sbírá bavlněné látky (i zbytky cca 50 cm) pro nemocnici v Havl. Brodě (k ušití ´polštářku-srdíčka´). Předat lze po dohodě – telefon: 734 435 485 paní L. Pavlišová, 606 500 035 paní P. Pejchlová. Plakát.
Nadační fond Betlém nenarozeným vyhlásilo výběrové řízení na SPRÁVCE AZYLOVÉHO DOMU v Hamrech. Přihlášky do 25.7.2019 (Holenova@nfbetlem.cz, telefon: 732 171 373. Nástup 1.9.2019, příp. dříve. Více nástěnka.
Poutě: Včelákov svatá Maří Magdaléna neděle 28.7.2019 7:30; Vítanov sv. Anna neděle 28.7.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.