Mše svaté a svatí 30. 6. – 7. 7. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
30.6. neděle Slavnost Dvou Srdcí Lásky sv. prvomučedníci římští; výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci 1131
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Vaškovu a Soukupovu V
P 10:30 Chlum svatých Petra a Pavla POUŤ dle kalendáře intencí S
12:00 Stan sv. Jan Křtitel POUŤ S
1.7. pondělí 13. týdne v mezidobí sv. Theobald (Děpolt) z Provins, kněz poustevník ECMC
sv. Theodorik (Dětřich) z Remeše, opat; sv.Áron, SZ kněz
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za dar zdraví pro vnuka Ondřeje a za zdárný průběh operace a za lékaře V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
2.7. úterý 13. týdne v mezidobí sv. Ota, biskup Bamberk
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
15´ 17:30 Hamry – azylový dům dle kalendáře intencí S
3.7. 1. středa 13. týdne v mezidobí svátek sv. Tomáš, apoštol, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
4.7. 1. čtvrtek 13. týdne v mezidobí sv. Prokop, opat sázavský OSB, český patron
sv.Alžběta Portugalská,královna; bl.Petr Jiří Frassati,vyznavač,III.OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Studnice za Jana a Marii Bouškovy V
5.7. 1. pátek 13. týdne v mezidobí slavnost sv. Cyril, mnich a sv. Metoděj, biskup, věrozvěsti, patroni Evropy
Panna Maria Radostná
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za rodinu Sodomkovu, Plíškovu a Maceškovu S
6.7. 1. sobota 13. týdne v mezidobí sv. Marie Gorettiová, panna, mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Říhu a rodiče a sourozence, S
adorace za rodinu Hertlovu, Zlevorovu a Pekařovu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miroslava Gregora, rodinu Petrlíkovu V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) a jejich syna Miloslava
7.7. 1. neděle 14. v mezidobí sv.Wilibald,biskup Eichstädt; bl.Benedikt XI.,papež OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
20´ 11:00 Studnice za Vladimíra Jehličku B
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Za Vaši štědrost při sbírce na Charitu z neděle 23.6.2019 Pán Bůh Vám odplať:
Hlinsko 7.777,- Centrum 880,- Chlum 4.030,- Studnice 3.005,- Včelákov 890,- Kč.
Sbírka neděle 30.6.2019 je určena na opravu kostela v Hlinsku (Včelákov běžná sbírka).
Duchovní správa děkuje všem, kteří v kostelích i kaplích zastávají službu sakristiána (kostelníka).
Pro děkanský kostel v Hlinsku i pro kapli ve Studnicích prosíme: přihlašte se další noví. Děkujeme.
V Centru sv. Jana XXIII. je mše svatá každý den v 7:30. Zájmové aktivity školního roku se o prázdninách nekonají.
Modlitba svatého růžence Večeřadla MKH v Centru sv. Jana XXIII. o prázdninách začíná v 17 hodin.
V neděli 7.7.2019 bude mše svatá ve Studnicích v 11 hodin spojená s udílením svátosti křtu.
Nadační fond Betlém nenarozeným vyhlašuje výběrové řízení na SPRÁVCE AZYLOVÉHO DOMU v Hamrech. Přihlášky do 25.7.2019 (Holenova@nfbetlem.cz, telefon: 732 171 373. Nástup 1.9.2019, příp. dříve. Více nástěnka.
Poutě: Včelákov svatá Maří Magdaléna neděle 28.7.2019 7:30; Vítanov sv. Anna neděle 28.7.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.