Mše svaté a svatí 23. – 30. 6. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
23.6. neděle slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ sv. Josef Cafasso, kněz OFS; bl. Inocenc V., papež OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel průvod za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Černého, dceru Jaroslavu a rod Ćerných V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
24.6. pondělí 12. týdne v mezidobí slavnost Narození sv. Jana Křtitele
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za Lucii a Miroslava Vařečkovy a Boží požehnání pro celou rodinu V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
25.6. úterý 12. týdne v mezidobí ct. Ivan, poustevník, český patron
sv. Vilém z Vercelli, opat
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
26.6. středa 12. týdne v mezidobí sv. Jan a Pavel, mučedníci
sv. Josef Maria Escrivá de Balaguer, kněz OD
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
27.6. čtvrtek 12. týdne v mezidobí Panna Maria, Matka ustavičné pomoci
sv. Cyril Alexandrijský, biskup, církevní učitel
sv. Ladislav, král Uherský, vyznavač
30´ 18:00 Studnice za Ladislava Stodolu, manželku Marii a syna Ladislava V
28.6. pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sv. Irenej (Lubomír) z Lyonu, biskup, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Stanislava Pekaře a Stanislava Maternu S
29.6. sobota Neposkvrněného Srdce Panny Marie slavnost sv. Petr a Pavel, apoštolové, mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Ladislava Málka, Josefa Brabce a jeho rodiče V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) a za Jana a Miladu Sedláčkovy
30.6. neděle Slavnost Dvou Srdcí Lásky sv. prvomučedníci římští
posvěcení katedrály sv. Václava Olomouc 1131
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Vaškovu a Soukupovu V
P 10:30 Chlum svatých Petra a Pavla POUŤ dle kalendáře intencí S
12:00 Stan sv. Jan Křtitel POUŤ S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
P. Jiří Remeš začíná sloužit v Centru sv. Jana XXIII. Děkujeme nebi za jeho šťastný návrat. Vyprošujeme požehnání.
Poděkování P. Petru Vtípilovi za kněžskou službu v Centru sv. Jana XXIII. během nepřítomnosti P. J. Remeše.
Děkujeme pracovníkům Azylového domu v Hamrech za Den pro děti a rodinu v sobotu 22.6.2019.
Sbírka neděle 23.6.2019 určena pro Charitu.
Mše svaté v Centru sv. Jana XXIII. jsou v pátek (i 29.6. sobota) a neděli. Časy sjednoceny na 7:30.
Centrum sv. Jana XXIII. sbírá bavlněné látky (i zbytky cca 50 cm) pro nemocnici v Havl. Brodě (k ušití ´polštářku-srdíčka´). Předat lze po dohodě – telefon: 734 435 485 paní L. Pavlišová, 606 500 035 paní P. Pejchlová. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. sobota 29.6.2019 od 7:30 do 14:30 kurz olejomalby s paní Jitkou Zvolánkovou. Cena 1.700,- Kč na osobu. Přihlášení telefon 720 534 696. Plakát.
Poutě: Chlum svatí Petr a Pavel neděle 30.6.2019 10:30; Stan sv. Jan Křtitel neděle 30.6.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.