Mše svaté a svatí 16. – 23. 6. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
16.6. neděle slavnost Nejsvětější Trojice sv.Benon z Míšně,biskup; sv.Dagmar Česká,královna Dánska
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Antonína Mence a Marušku Benákovu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
14:00 Zalíbené – kaple sv. Antonína pouť dle kalendáře intencí S
17.6. pondělí 11. týdne v mezidobí sv.Avitus z Micy,biskup OSB; ct.Jan z Jenštejna,biskup
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace volná V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
18.6. úterý 11. týdne v mezidobí sv.Řehoř Barbarigo,biskup; sv.Marina,panna,řeholnice
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
19.6. středa 11. týdne v mezidobí sv.Jan Nepomuk Neumann,biskup CSsR; sv.Romuald,opat ECMC
sv.Juliána Falconieri,panna,řeholnice OSM
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
20.6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí slavnost Těla a Krve Páně; sv.Silverius,papež OSB,mučedník
bl.Vincenc Kaun, řeholník SJ, mučedník
30´ 18:00 Studnice za Františka a Milušku Vařečkovy, za rodiče Vařečkovy a Burešovy V
21.6. pátek 11. týdne v mezidobí sv. Alois z Gonzagy, řeholník SJ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží požehnání pro celou rodinu S
22.6. sobota 11. týdne v mezidobí sv. Jan Fischer,biskup, sv.Tomáš Morus,kancléř,mučedníci
sv.Pavlín z Noly,biskup; sv.Nicetas, biskup
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Drahušku Vosmikovou a V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli) rodiče Stehnovy a Vosmikovy
23.6. neděle slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ sv.Josef Cafasso,kněz OFS; bl.Inocenc V.,papež OP
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel průvod za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Černého, dceru Jaroslavu a rod Ćerných V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Vítáme zpět doma P. Jiřího Remeše po operaci a rehabilitaci s chválou, modlitbou a vděčností nebi za šťastný návrat.
Centrum sv. Jana XXIII. sbírá bavlněné látky (i zbytky cca 50 cm) pro nemocnici v Havl. Brodě (k ušití ´polštářku-srdíčka´). Předat lze po dohodě – telefon: 734 435 485 paní L. Pavlišová, 606 500 035 paní P. Pejchlová. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. sobota 22.6.2019 10 – 12 hodin – sobotní tvoření: výroba ´zapomínáčku s bločkem´ s paní Petrou Pejchlovou tel. 606 500 035. Pozvání pro děti, rodiče i prarodiče. Vstupné dobrovolné. Plakát.
Azylový dům Hamry sobota 22.6.2019 Den pro děti a rodinu 10-16 hodin. Pozvání i rodinám. Odvoz z Hlinska. Plakát.
Sbírka neděle 23.6.2019 určena pro Charitu.
Centrum sv. Jana XXIII. sobota 29.6.2019 od 7:30 do 14:30 kurz olejomalby s paní Jitkou Zvolánkovou. Cena 1.700,- Kč na osobu. Přihlášení telefon 720 534 696. Plakát.
Poutě: Chlum svatí Petr a Pavel neděle 30.6.2019 10:30; Stan sv. Jan Křtitel neděle 30.6.2019 12 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.