Mše svaté a svatí 9. – 16. 6. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
9.6. neděle slavnost Seslání Ducha Svatého sv. Efrém Syrský, jáhen, učitel církve
bl. Anna Marie Giannetti Taigi, vyznavačka
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel 1. svaté přijímání za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Jaroslava a Antonii Ondráčkovy, rodiče, V
sourozence a děti Josefa a Emilii
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
10.6. pondělí 10. týdne v mezidobí Nejsvětější Panny Marie, Matky církve
sv.Bohumil,biskup; sv.Maxim,mučedník; ct.Josef Hlouch,biskup
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel adorace za rodinu Musílkovu a oboje rodiče V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
11.6. úterý 10. týdne v mezidobí sv. Barnabáš, apoštol, mučedník
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
12.6. středa 10. týdne v mezidobí sv. Jan z Fakunda, kněz
bl.Marie Antonína Kratochvílová,panna,řeholnice SSND a druzi,mučedníci
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
13.6. čtvrtek FATIMSKÝ DEN svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
sv.Antonín z Padovy,kněz OFM,učitel církve; P.Vojtěch Jan Filippi,kněz OPraem.
30´ 18:00 Hlinsko – děkanský kostel za P. Vojtěcha Jana Filippi, kněze OPraem. (†13.6.88), S
Vojtěcha Abela a hlinecké kostelníky
18:45 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
30´ 18:00 Studnice za Antonína Ondráčka, manželku a celý rod V
14.6. pátek 10. týdne v mezidobí sv.Anastáz Perský,opat,mučedník; sv.Metoděj,patriarcha Konstantinopole
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Pickovou, rodiče z obojí strany S
15.6. sobota 10. týdne v mezidobí sv.Vít,mučedník,český patron; sv.Modest a sv.Krescencie,mučedníci
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Ptáčka, celý rod a duše v očistci V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemůže v neděli)
16.6. neděle slavnost Nejsvětější Trojice sv.Benon z Míšně,biskup; sv.Dagmar Česká,královna Dánska,vyznavačka
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Antonína Mence a Marušku Benákovu V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. V
14:00 Zalíbené – kaple sv. Antonína pouť dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují ´na kostele´ (sekání omítky, elektroinstalace, … následný úklid).
V neděli 16.6.2019 bude ve 14 hodin v Zalíbeném v kapli svatého Antonína poutní mše svatá.
Centrum sv. Jana XXIII. nabízí na sobotu 22.6.2019 cestu do Drážďan autobusem bez společného programu. Odjezd 5:30 u Růže sídliště Hlinsko, návrat 20:30. Cena 650,- Kč na osobu. Přihlášky do neděle 16.6.2019 paní Jana Stodolová 725 652 921, pan František Hronek 605 887 962. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. 15.po – 19.pá 7.2019 příměstský tábor dětí 6 – 15 let. Program od 8 do 17 hodin. Cena 1.200,- Kč na dítě. Přihlášky do čt 20.6.2019 paní L. Pavlišová 734 435 485, paní P. Pejchlová 606 500 035. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. sobota 29.6.2019 od 7:30 do 14:30 kurz olejomalby s paní Jitkou Zvolánkovou. Cena 1.700,- Kč na osobu. Přihlášení telefon 720 534 696. Plakát.
Poutě: Zalíbené sv. Antonín z Padovy neděle 16.6.2019 14 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.