Mše svaté a svatí 2. – 9. 6. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
2.6. 1.neděle 7. velikonoční sv. Marcelin, kněz a sv. Petr, akolyta, mučedníci
Den modliteb za sdělovací prostředky
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice sv.Zdislava POUTNÍ mše sv. za všechny obyvatele obce V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
3.6. pondělí po 7. neděli velikonoční sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci v Ugandě
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Annu Balkovy a ty celé jejich rody S
adorace a za Miroslavu a Miloslava Poulovy a jejich rody
15´ 17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. 13. výročí posvěcení dle kalendáře intencí Mons.P
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
4.6. úterý po 7. neděli velikonoční sv.František Caracciolo,kněz CCRRMM; sv.Petr Veronský,kněz OP,mučedník
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
5.6. 1.středa po 7. neděli velikonoční sv.Bonifác,biskup OSB,mučedník; bl.Ferdinand Statečný,mučedník
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
6.6. 1.čtvrtek po 7. neděli velikonoční sv.Norbert,biskup OPraem.,český patron; bl.Marcelín Champagnat,kněz FMS
30´ 18:00 Studnice za Josefa a Jaroslavu Štorkovy a celý rod V
7.6. 1.pátek po 7. neděli velikonoční sv.Robert,biskup OCist.; bl.Zbigniew Adam Strzałkowski, bl.Michał Tomaszek,kněžíOFMConv., mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Kadlecovu a duše v očistci S
adorace
8.6. sobota po 7. neděli velikonoční sv. Medard z Noyonu, biskup
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla Zavřela, rodiče a sestru, S
za ochranu Panny Marie pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Adolfa a Boženu Pilných, jejich rodiče V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemohou v neděli) a syna Pavla
9.6. neděle slavnost Seslání Ducha Svatého sv.Efrém Syrský,jáhen,učitel církve; bl.Anna Marie Giannetti Taigi,vyznavačka
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel 1. svaté přijímání za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Jaroslava a Antonii Ondráčkovy, rodiče, V
sourozence a děti Josefa a Emilii
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují ´na kostele´ (sekání omítky, elektroinstalace, … následný úklid).
Poděkování všem podílejícím se na přípravě i uskutečnění Farního dne v neděli 26.5.2019.
V pondělí 3.6.2019 bude v Centru sv. Jana XXIII. v 17 hodin děkovná mše svatá k 13. výročí posvěcení (3.6.2006). Přítomni budou Mons. Mgr. Jan Paseka, vikář diecéze HK; P. ThLic. Martin Lanži, broumovský děkan; naši kněží, … . Po mši svaté zůstaňme při společném vzpomínání i děkování. Srdečně pozvání pro všechny farníky. Plakát.
Úterní mše svaté v Domově seniorů Drachtinka začínají (trvale) v 10 hodin.
Nedělí Seslání Ducha Svatého končí doba Velikonoční. Od pondělí 10.6.2019 pokračuje období během roku.
Centrum sv. Jana XXIII. sbírá bavlněné látky (i zbytky cca 50 cm) pro nemocnici v Havl. Brodě (k ušití ´polštářku-srdíčka´). Předat lze po dohodě – telefon: 734 435 485 paní L. Pavlišová, 606 500 035 paní P. Pejchlová.
Poutě: Zalíbené sv. Antonín z Padovy neděle 16.6.2019 14 hodin.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.