Otec Marian Sokol Vás všechny pozdravuje a byl by rád, kdybychom se jako farnost mohli sjednotit v denní modlitbě. Každý den žehná s monstrancí našemu městu. Je to čas přibližně kolem 12:00 hodin.

Prosíme všechny farníky, aby se u společné polední modlitby přimluvili za zdraví své, ale také za zdraví našeho města a všech nás ve farnosti.

Jako přímluvkyni můžeme požádat o pomoc sv. Rozálii. Jde o světici, která má ve farnosti Krucemburk nedaleko Vojnova Městce v obci Radostín kapličku. Zde je odkaz, ve kterém se můžete dozvědět více: http://www.krucemburk.farnost.cz/sites/default/files/Clanky_soubory/2020/Mesic03den19hodina08/rozalie.pdf

Modleme se: Bože, jenž jsi tělo své služebnice, svaté panny Rozálie, přes tolik set let skryté v zemi neporušené zachoval, a toto tělo potom mezi horami nalezené, jako štít proti moru jsi vyjevil, prosíme Tě, abys nás, kteří se z připomínky jejího svatého života radujeme, na její přímluvu a pro její zásluhy od všelikého nebezpečenství, od moru, války, nevěry a od nakažlivých nemocí milostivě zachoval. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.