Všichni, kdo by rádi pomohli s přípravou, prosím, kontaktujte Petra Čiháka. Pokud by mohli šikovné farnice upéci slané nebo sladké… buchty / bábovky / perník či něco ke kávě, budeme moc rádi. Sběr dobrot v sobotu 17. června – den před farním dnem – od 16.00 do 19.00 na faře. Děkujeme za pomoc! Těšíme se na hezké společenství!