Zasedání pastorační a ekonomické farní rady.


4.5.2023 / 19.00 farní úřad 

duchovní: P. Marian Sokol.
 
přítomni PRF: Ivo Bukáček, Veronika Brabencová, Marie Žampachová, Josef Jůn st., Tomáš Jírů, Marie Jírů, Pavel Šotola, Lenka Novosadová, Josef Remeš, Radek Nováček, Libor Knotek, Ladislav Kovárník a Petr Čihák.

omluveni PRF:  Miroslav Homolka, Petronela Vahalíková a Tomáš Marek.

 
Průběh setkání:

1. Úvodní modlitba.
 
2. První svaté přijímání: 21.5.2023 / 1 chlapec

3. Energie – nyní je naše farní elektřina u Innogy a máme velké faktury. Je třeba připravit převod faktur v rámci firemního tarifu k jinému dodavateli. Farnost Vortová by byla potřeba v rámci energií převést na obec Vortovou. Bylo by to ekonomičtější a logické.

4. Koncerty v děkanském kostel v Hlinsku:

15.6. / 18.00 hod. Sbor Cantus amici- Haanovu mši Missa brevis

Další se připravuje koncert našich čtyřech varhaníků v děkanském kostele. Vojtěch Remeš, Marie Kalitová, Josef Plíšek a regenschori Libor Knotek. Předpokládáme v roce 2024.

5. Noc kostel:

2.6. / 18.30 – 21.00 hod.

Program bude zaměřen na otevřený prostor. Prohlídka z hlediska historie, návštěva věže a nových zvonů, ukázka varhan, otevřený kostel a vítání otcem Sokolem u vchodu do kostela. Možnost rozhovoru s děkanem farnosti. Záměr je spíše přivítat poutníků, kteří navštěvují více kostelů. Také rádi pozveme také veřejnost prostřednictvím místních médií… TV a novin.

6. Ekumenická bohoslužba:

29.5. / 18.00 hod.

7. Farní den bude 18.6. v neděli po ranní mši svaté od 9.00 hod. Všechny zveme i s rodinami. Bude jako obvykle zajištěn oběd s pohoštěním. Prosíme ženy, aby během sobotního večera dovezli sladké i slané pokrmy na faru v obvyklém čase 16.00 až 19.00 hod. Mnohé díky.

Zapsal: Petr Čihák